Uppdrag historieskrivning

Rapporten visar att det finns ett stort intresse för arkeologiska undersökningar, men att det fortsatt är svårt att nå ut med tolkade resultat till de många olika målgrupperna. Media uppmärksammar att utgrävningar startar, men inte vilka resultat som berättas några år senare. Det konstateras att dagens avhandlingar i allt högre grad använder kunskap från uppdragsarkeologi. Ett problem som lyfts fram är den stora mängden information och att det därför behövs vägledande ingångar till uppdragsarkeologiska material. Utvärderingen uppmärksammar variationen hos uppdragsarkeologiskt undersökta platser som en kvalitet som kan bidra till en historieskrivning som är komplex och inte bara bekräftar en rätlinjig bild av samhällsutveckling. Det historiska förloppet ser inte likadant ut överallt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_8&context=33