Smådjur i vattensamlingar vid Hållnäskusten

Rapporten avhandlar i första hand ekologisk status och surhetsstatus samt limniska naturvärden inom och i nära anslutning till Hållnäskustens naturreservat. Innehållet i rapporten baseras på den bottenfauna som återfanns i 19 bottenfaunaprov från 15 lokaler tagna 2008-08-12 och 2009-05-23. Fyra lokaler provtogs både 2008 och 2009.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_02&context=33