Effektivare användning av entreprenadmaskiner – spara bränsle, pengar och miljö

Länsstyrelsen ska som statlig myndighet arbeta med att öka energieffektiviteten och minska de klimatpåverkande utsläppen inom länets verksamhetsområden. Arbetsmaskiner inom jordbruk, skogsbruk och entreprenadområdet beräknas stå för nästan åtta procent av de totala utsläppen av klimatpåverkande gaser i Uppsala län. I syfte att minska drivmedelsanvändningen och de klimatpåverkande utsläppen inom dessa verksamheter har Länsstyrelsen i Uppsala tillsammans med Skogforsk, JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik, Uppsala kommun samt Energikontoret i Mälardalen genomfört ett treårigt samarbetsprojekt för att utveckla nya arbetssätt och beteendeförändringar hos maskinförarna. Energimyndigheten har varit huvudfinansiär för projektet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Klimat
  • Kulturmiljö
  • Lantbruk
  • Landsbygd
  • Miljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014__8&context=33