Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Program för Fornvård i Uppsala Län

Programmet beskriver 150 särskilt intressanta och bbesöksvärda fornvårdmiljöer i länet. Uppsala län är ett av de fornlämningsrikaste områdena i landet. Tillsammans med andra historiska källor speglar fornlämningarna länets historia. Genom Länsstyrelsens försorg är det idag endast möjligt att vårda en bråkdel av länets fornlämningsområden systematiskt. De utvalda lämpar sig särskilt väl för besök, då de är lättillgängliga och har informationsskyltar. Programmet omfattar ett äldre urval om 118 fornlämningsmiljöer i länet med sedan tidigare upprättade vårdplaner. Uppgifterna har förts över till en Access-databas och kopplats till GIS-miljö i ArcView. Programmet listar dessutom ett 40-tal presumtiva vårdobjekt, som är lämpliga att göra tillgängliga när det blir möjligt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_5&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss