Budgetunderlag 2014-2016

Länsstyrelsen i Uppsala län ska vara en rättssäker, effektiv, innovativ och samverkande länsstyrelse. För att även fortsättningsvis kunna säkerställa detta hemställer Länsstyrelsen om att få en väsentligt utökad finansiell kapacitet från och med 2014. Detta för att inte riskera att myndighetsutövningen blir en bromskloss i samhällsutvecklingen. Länsstyrelsen föreslår härmed att nivån på Förvaltningsanslaget 01 05 001 002 ökas från och med 2014 med en nivå som väsentligt överstiger pris- och löneomräkningen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Organisation

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__7&context=33