Inventering av kransalger Hållnäskusten

Landhöjningen längs den flacka Upplandskusten har skapat en rikedom på små grunda sötvattenmiljöer. Vattnen på Hållnäshalvön har höga kalkhalter som ett resultat av att isen under den senaste nedisningen skrapade den kalkskålla som finns i Bottenhavet och transporterade och avsatte materialet längre söderut. Sötvattenmiljöerna ligger dessutom i skogsmark med små tillrinningsområden varför näringshalterna blir relativt låga. Denna typ av vatten betecknas som kalkoligotrofa och naturtypen finns upptagen i nätverket Natura 2000. Ett äldre namn som har använts flitigt i litteraturen är Chara-sjöar, namngivet efter kransalgssläktet Chara. Flera av de i Sverige förekommande kransalgsarterna påträffas uteslutande i den här typen av vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_03&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss