Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Grunda marina miljöer i skärgården

De grunda havsvikarna hör till Östersjöns allra mest värdefulla miljöer. Samtidigt är de också ofta hotade av exploatering och olika typer av mänsklig verksamhet. De grunda vikarna är av avgörande betydelse för många fiskarters fortplantning. Inne i vikarna finns dessutom ofta goda förhållanden för växande fiskyngel i form av skyddande växtlighet, höga vattentemperaturer och god tillgång på föda . I den här studien har Upplandsstiftelsen, på uppdrag från Länsstyrelsen sammanställt den befintliga kunskapen om fiskrekrytering och undervattensvegetation i grunda havsvikar i skärgårdarna öster och söder om Gräsö. Resultaten förbättrar kunskaperna om de här biologiskt viktiga miljöerna och kan därmed hjälpa oss i arbetet med att försöka lösa Östersjöns problem.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__9&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss