Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fosforfällning i en brackvattenfjärd

Meddelandeserien 2012:9 Östhammarsfjärden i Uppsala län har stora problem med övergödning som bland annat leder till algblomning och syrgasfria bottnar. En betydande orsak är läckage av fosfor som lagrats i bottensedimenten. I den här rapporten presenteras resultaten från en förstudie om hur aluminiumbehandling kan användas för att restaurera fjärdens bottnar och därmed minska fosforläckaget. Rapporten vänder sig till tjänstemän och beslutsfattare på Östhammars kommun och länsstyrelsen samt andra berörda parter i området kring Östhammarsfjärdarna, men även till myndigheter, forskare och andra med intresse för fosforfällning som metod för behandling av sediment i kustnära brackvattenområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_9&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss