Revideringsinventering av forn- och kulturlämningar Tierps och Älvkarlebys kommuner - Österlövsta socken och Tolfta socken

Delar av Tierps och Älvkarlebys kommuner har enbart gamla uppgifter i fornminnesregistret (Fornsök) vilka ej längre är tillförlitliga och saknar helt information om vissa kategorier av lämningar. Dessa delar förstagångsinventerades i början av 1950-talet. Då en revidering av länets fornlämningar pågick under 1980- och 1990-talen förblev dessa områden oreviderade. Länsstyrelsens handläggning enligt Kulturminneslagen förutsätter ett korrekt och rättssäkert underlag. Länsstyrelsen ansökte därmed hos Riksantikvarieämbetet (RAÄ) om medel för kunskapsuppbyggnad vilket också beviljades för innestående år.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Arkeologi
  • Fornlämningar
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__14&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss