Planeringsunderlag för fåglar och vindkraft

Upplands Ornitologiska Förening (UOF) har på Länsstyrelsens uppdrag beskrivit fågelvärden som kan komma i konflikt med vindkraftsetableringar. UOF:s fågelskyddsgrupp har tillsammans med föreningens medlemmar samlat in kunskap om viktiga områden för häckning och flyttstråk. Underlaget presenteras dels i rapporten nedan samt i GIS, som kan hämtas hem via Länsstyrelsens karttjänst, http://gis.lst.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011__11&context=33

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss