Mälardalens unika parklindar - en skötselvägledning

Meddelandeserien 2010:12 Mälardalens bestånd av parklind är unikt i Europa. Parklinden utgör ett grundläggande element i många av våra parker och alléer, framför allt i herrgårds- och slottsanläggningar kring Mälaren. Idag är dock träden åldriga och inte sällan skadade till följd av felaktig eller bristfällig skötsel. Detta är en enkel vägledning med råd angående skötsel och föryngring av parklind i Mälardalen som länsstyrelserna kring Mälaren gemensamt tagit fram.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Natur
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_12&context=33