Skarvar och fågelskär i Mälaren 2009

Meddelandeserien 2009:14 För femte året i rad har Mälarens fågelskär inventerats och för sjätte året har skarvarna i Mälaren räknats. Både skillnader och likheter finns i sjöarnas fågelfauna. Intressant är att den oroväckande minskningen av fisktärnebeståndet i Mälaren motsvaras av en ökning i Vänern medan beståndet i Vättern är relativt konstant.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009_14&context=33