Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny chans att teckna hållbarhetslöften

Logotyp för miljömålen minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt hållbar samhällsutveckling

Ett sextiotal företag, myndigheter och organisationer i Uppsala län har tecknat hållbarhetslöften och åtagit sig att genomföra åtgärder för en bättre miljö. Nu bjuds fler in att delta, för att bidra till ett hållbart län.

Takten i miljöarbetet i länet behöver öka hos både företag, myndigheter och organisationer. Endast två av 16 nationella miljökvalitetsmål bedöms nås eller vara nära att nås i länet. Länsstyrelsen har tagit fram en Färdplan för ett hållbart län bestående av fyra program med åtgärder som leder till ett förbättrat miljötillstånd.

Programmens temaområden är: minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt miljömässigt hållbar samhällsutveckling.

– För att stärka och synliggöra genomförandet av färdplanens åtgärdsprogram bjuder länsstyrelsen in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. Målet är att öka takten i genomförandet av åtgärder och på sikt ha en positiv effekt för miljömålen i länet, säger landshövding Stefan Attefall.

Frivillig avsiktsförklaring

Ett hållbarhetslöfte är en frivillig avsiktsförklaring mellan länsstyrelsen och aktörer i länet och signeras under en ceremoni på Uppsala slott den 24 november. Löftet beskriver de åtgärder en aktör väljer att åta sig att genomföra och följs upp årligen.

Hållbarhetslöften synliggör miljöarbete i länet och möjliggör samarbeten mellan aktörer med samma löften eller liknande utmaningar.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss