Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Goda exempel från länets arbete med att minska klimatpåverkan

Gång- och cykelväg i park. Personer cyklar, går och springer.

Den första perioden i länets arbete med åtgärder för minskad klimatpåverkan genom Färdplan för ett hållbart län är avslutad. Ett fyrtiotal aktörer i Uppsala län tecknade hållbarhetslöften och åtog sig att genomföra åtgärder för minskad klimatpåverkan år 2019–2022.

Tillsammans har aktörerna åtagit sig att genomföra cirka 280 åtgärder för att bidra till minskad klimatpåverkan. I en ny rapport beskrivs resultaten på en övergripande och kvalitativ nivå. I rapporten lyfts även goda exempel från aktörernas arbete, till exempel kan du läsa om KG Knutssons arbete med att minska sina förpackningars klimatpåverkan, fossilfria fordon hos Fresenius Kabi och Uppsala universitets och Uppsala kommuns arbete för att fasa ut fossila plastprodukter.

Rapporten Färdplan för ett hållbart län – åtgärder för minskad klimatpåverkan Länk till annan webbplats.

Det är många olika aktörer i länet som har tecknat hållbarhetslöften för att minska klimatpåverkan. Vi hoppas att vi kan inspirera och lära av varandra så att vi kommer ännu längre tillsammans, säger Emma Ejerhed, klimat- och energisamordnare på Länsstyrelsen Uppsala.

Hållbarhetslöften för ökat genomförande av åtgärder

Länsstyrelsen bjuder in aktörer i länet till att teckna hållbarhetslöften och därmed åta sig att genomföra ett antal åtgärder ur ett eller flera av de regionala åtgärdsprogrammen. 43 aktörer tecknade hållbarhetslöften för minskad klimatpåverkan 2019–2022. Hållbarhetslöftena leder till ökad samverkan inom klimatarbetet och länet kan nå en större förändring när olika regionala aktörer arbetar tillsammans mot samma mål.

Färdplan för ett hållbart län – regionala åtgärdsprogram för miljömålen

Länsstyrelsen Uppsala tar i bred samverkan i länet fram regionala åtgärdsprogram för miljömålen. Det finns fyra åtgärdsprogram; minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt miljömässig hållbar samhällsutveckling. Tillsammans utgör åtgärdsprogrammen Färdplan för ett hållbart län.

Åtgärdsprogrammet för minskad klimatpåverkan utgår från länets klimat- och energistrategi. Programmets åtgärder bidrar till att nå de nationella miljömålen, Parisavtalets mål samt den ekologiska dimensionen av de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Åtgärdsprogrammet under den första programperioden 2019–2022 innehöll 21 åtgärder inom fyra områden; transport, energi och effekt, förnybar energi och indirekta utsläpp. Åtgärdsprogrammet ger exempel på konkreta åtgärder och ska inspirera till innovation och utveckling.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss