Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Aktörer bjuds in att påverka åtgärdsförslag för hållbar samhällsutveckling

Cyklister färdas på en cykelbana i urban miljö.

Länsstyrelsen Uppsala län har tagit fram ett förslag på åtgärdsprogram för hållbar samhällsutveckling. Programmet är en del av länsstyrelsens satsning ”Färdplan för ett hållbart län” som ska bidra till att nå de nationella miljömålen. I dag, den 13 januari, går förslaget på remiss till aktörer i länet.

För att öka takten i det regionala arbetet med att uppnå de nationella miljömålen, och globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030, tar Länsstyrelsen Uppsala län fram åtgärdsprogram. Insatsen görs i bred samverkan med länets kommuner, kommunala bolag, myndigheter, företag och ideella föreningar. Nu skickar länsstyrelsen ett förslag på åtgärdsprogram för hållbar samhällsutveckling på remiss till aktörer i Uppsala län.

Förslaget innebär bland annat åtgärder som bidrar till resurseffektivitet, hållbar livsmedelskonsumtion och hållbara transporter, med tillhörande valbara aktiviteter.

– Vi uppmanar alla intresserade organisationer att se över aktiviteterna i åtgärdsprogrammet. På det sättet kan vi få en utformning som gör att så många som möjligt kan genomföra insatser på området, säger Aino Inkinen, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Uppsala län.

Åtgärdsprogrammet som remitteras är det fjärde i ”Färdplan för ett hållbart län”, en serie med fyra regionala åtgärdsprogram för minskad klimatpåverkan, ekosystem och biologisk mångfald, vatten samt samhällsutveckling.

Inom ramen för färdplanen bjuds aktörer in att teckna hållbarhetslöften vid en ceremoni med landshövdingen på Uppsala slott. 2023 års ceremoni hålls i november. Hittills har ett sextiotal organisationer lovat att genomföra miljöåtgärder.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss