Risk för skogsbrand i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gårdskärskusten – nytt naturreservat i Uppsala län

Länsstyrelsen har i veckan fattat beslut om bildande av ett nytt naturreservat i Uppsala län. Det nya naturreservatet heter Gårdskärskusten och ligger i Älvkarleby och Tierps kommuner. Det är i kust- och skärgårdsmiljö och reservatet är det näst största i Uppsala län.

Gårdskärskusten är 5 460 hektar stort och blir därmed Uppsala läns näst största naturreservat. Det gränsar till Billuddens naturreservat och sträcker sig därifrån cirka 1,5 mil söderut längs kusten ner till Sörfjärden i Lövstabukten. Större delen av reservatet är hav och skärgård men det finns också strandängar, sandstränder, gamla tall- och granskogar, lummiga lövskogar, klippor och hällar.

– Det är viktigt och strategiskt att vi nu bevarar ett stort stycke unik Upplandsnatur med stor biologisk mångfald och säkrar området för framtida generationers rekreation och friluftsliv. Området har mycket höga naturvärden både regionalt, nationellt och i ett europeiskt perspektiv, säger landshövding Göran Enander.

Gårdskärskusten är starkt påverkat av landhöjningen och ny mark stiger hela tiden upp ur havet. Över tid förändras naturen och detta är det närmast urskog vi har i denna del av landet. Det som tidigare var grunda havsvikar övergår till strandängar som sedan utvecklas till lövrika skogar.

I naturreservatet trivs många ovanliga djur och växter, till exempel gölgrodan som bara finns längs Upplandskusten och som lever i fiskfria gölar. På försommaren är blomsterprakten stor, som med orkidéer på strandängarna och i de artrika skogarna. Om hösten går det att hitta ovanliga svampar som gynnas av den kalkrika marken, och reservatet är rikt på sjöfåglar som häckar på öar och skär.

– Det här är ett mycket fint område för friluftslivet. Storleken på naturreservatet och att det är så orört gör att man kan göra långa vandringar med fantastisk havsutsikt, orörda stränder och gammal härlig skog. Vill man paddla kanot eller kajak så har man bra möjligheter i den grunda innerskärgården, säger Katarina Rydh, handläggare på länsstyrelsens naturskyddsenhet.

Länsstyrelsen Uppsala län förvaltar nu med det nya naturreservatet 150 av länets 194 naturreservat.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss