Lediga jobb

Här hittar du våra lediga jobb. När vi har lediga tjänster listas de på denna sida.

 • HR-administratör, särskild visstidsanställning

  Personal- och ekonomienheten
  Enheten ger professionellt stöd i HR- ekonomi och upphandlingsfrågor och har myndighetsövergripande sakområdesansvar inom ekonomi,...

 • Miljöutredare

  Miljöstrategienheten

  Miljöstrategienheten samordnar och leder arbetet med länsstyrelsens miljömåls-, energi- och klimatuppdrag och samordnar länsstyrelsens...

 • Handläggare inriktning jämlikhet och jämställdhet

  Enheten för social hållbarhet
  Enheten för social hållbarhet samordnar uppdrag inom områden som vålds-, brotts- och missbruksfrågor, integration, mänskliga...

 • Projektmedarbetare kompetensutveckling

  Enheten för landsbygdsutveckling
  Enheten bidrar till att förbättra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygd genom bland annat...

 • Samordnare av kompetensutvecklingsprojekt

  Enheten för landsbygdsutveckling
  Enheten bidrar till att förbättra förutsättningarna för en levande och hållbar landsbygd genom bland annat...

 • Byggnadsantikvarie byggnadsminnen, visstidsanställning

  Kulturmiljöenheten
  Kulturmiljöenheten arbetar för att tillvarata och utveckla länets kulturmiljöer och verkar för att de nationella kulturmiljömålen ska få...

 • Miljöskyddshandläggare

  Miljöskyddsenheten 
  Vi är ett kunnigt gäng som tillsammans arbetar med samhällsviktiga frågor med fokus på miljöskyddsområdet. Vi arbetar bland annat med...

Vi läser alla ansökningar som kommer in. De som kallas till intervju är de som bäst matchar de krav vi ställer på tjänsten, anställningen eller befattningen.

När du kommer på intervju vill vi att du tar med betyg och intyg som styrker dina meriter samt referenser.

Intervjun tar mellan en och två timmar. Du får samma frågor som övriga kandidater som intervjuas. Passa på att ställa frågor till oss om det är något som är oklart, eller annat du funderar på under intervjun. Intervjun är också ett tillfälle för dig att ta reda på mer om oss och det jobb du söker.

Det kan vara nervöst att vara på anställningsintervju. Försök att vara dig själv, var konkret i dina svar, förbered gärna exempel. Vi kommer bland annat att ställa frågor kring hur du hanterat liknande situationer som du kan ställas inför på jobbet hos oss. Vi vill veta hur du löser problem och vad du lärt dig av svåra situationer. Ibland använder vi oss också av arbetsprover.

Referenstagning

Vi utför referenstagningen på samma strukturerade sätt som intervjun. Vi brukar ta två referenser per kandidat, och referensen ska helst vara någon som är eller har varit din chef. Om du inte angett referenser i ansökan så förbered dessa till din anställningsintervju.

Efter intervjun

Efter intervjun hör vi av oss på telefon till dig som har varit på intervju för att meddela resultatet av rekryteringen. Hur lång tid efter din intervju det blir beror bland annat på hur många intervjuer vi har och hur det går med att få tag i referenser.

När en tjänst är tillsatt så får du ett e-brev med en kungörelse skickat till den e-postadress du uppgivit när du sökt tjänsten. I kungörelsen står det att tjänsten är tillsatt. Du kan överklaga det beslutet, hur du går tillväga står i kungörelsen.

Hitta till oss

Här hittar du vår besöksadress och karta.

Kontakt