Östervåla gästgivargård

Östervåla gästgivargård utgör ett av de fåtal bevarade gästgiverierna i länet, och har periodvis även fungerat som tingshus.

Den nuvarande byggnaden uppfördes sannolikt 1795 och togs i bruk som gästgivargård 1805 efter att den äldre gästgivargården i Ginka by lagts ned. Byggnaden som har två våningar ligger med södra långsidan utefter Åbyvägen i Östervåla. Det timrade huset är klätt med stående locklistpanel. De nuvarande verandorna tillkom 1923. 1965 inreddes den ursprungligen öppna vinden till festlokal.

Gästgivargården har under vissa perioder även fungerat som tingshus. Husets ursprungliga rumsindelning och fasta inredning är till stora delar bevarad.

Varför är Östervåla gästgivargård byggnadsminne?

Alla byggnadsminnen har skyddsbestämmelser som utgår från de kulturhistoriska värdena, det vill säga de värden som bedömts vara viktigt att värna och vårda för framtiden. För Östervåla gästgivargård handlar det framför allt om att:

  • Östervåla gästgivargård utgör ett av de fåtal bevarade gästgiverierna i länet och är ett representativt exempel på denna typ av byggnader.
  • Gästgivargården vittnar om samfärdsel och kommunikation i länet i äldre tider och dess funktion som tingshus tillför ett kulturhistoriskt mervärde.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Byggnadsantikvarier (kulturmiljöenheten)

Telefon (växel): 010-22 33 000

Serviceinformation

Fakta

Adress: Åbyvägen 9, Östervåla
Kommun: Heby
Socken:
Byggt: 1795
Ägare: Östervåla Gästgiveri AB
Skyddsår: 1990
Skyddsform: Byggnadsminne enligt kulturmiljölagen (KML)

Översiktskarta över byggnadsminnet Pdf, 1.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Detaljkarta över byggnadsminnet Pdf, 459.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Beslutet om byggnadsminne, med skyddsbestämmelser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.