Höga flöden i Uppsala länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Otillåten tippning på parkering i Hjälstaviken

Byggavfall bestående av betongklumpar, virke och trädgårdsavfall som tippats bredvid ett grovt träd och i utkanten av en grusad parkering. I bakgrunden finns en väg och en gräsbevuxen åker.

Länsstyrelsen har polisanmält att någon har tippat byggavfall vid parkeringen Parnassen i Hjälstaviken.

Länsstyrelsen upptäckte i slutet februari 2024 att någon har tippat byggavfall vid parkeringen Parnassen i Hjälstaviken. Bland avfallet finns stora betongklumpar, armeringsjärn, tryckimpregnerat virke med spikar som sticker ut med mera.  Länsstyrelsen har polisanmält tippningen.

Besökare i reservatet bör vara observanta på att det tippade materialet har utstickande spikar och armeringsjärn, tunga betongklumpar som kan innebära en skaderisk. Det tippade materialet ska inte ligga där, men vi inväntar polisutredningen innan det kan tas bort.

 

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss