Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fräsning och grävning på öar i Hjälstaviken

 En isklädd sjö med vass och buskar i bakgrunden. I vasskanten står en grävmaskin. Framför grävmaskinen finns en hög av jord, dy och grenar som grävmaskinen grävt upp ur sjön.

Länsstyrelsen kommer under januari-februari 2024 att fortsätta restaurera öarna ute i Hjälstaviken. Åtgärden finansieras av våtmarkssatsningen.

Anledningen till denna åtgärd är att öarna ute i Hjälstaviken har vuxit igen med sly och buskar. Dessa buskar gynnar inte våtmarksfåglarna som häckar och rastar i Hjälstaviken, såsom änder och vadare. Däremot kan buskarna vara bra för till exempel kråkor som vill spana efter ägg och fågelungar.

Arbetet kommer att utföras av en entreprenör som har en flytande pontongrävare. Med pontongrävaren kan entreprenören både fräsa ner buskarna och gräva upp dem.

Länsstyrelsen gjorde en liknande åtgärd under 2022 med gott resultat för våtmarksfåglarna. Årets åtgärd är en fortsättning på detta arbete. Det är samma entreprenör som gör åtgärden i år som gjorde den 2022. Precis som vid åtgärden 2022 så finansieras årets åtgärd av särskilt avsatta pengar för våtmarksåtgärder.

Tidpunkten för utförandet är vald för att ge minsta störning för fåglar och besökare.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss