Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Staketet till fågeltornet tas bort

En grusad gångväg med trasiga stolpar längs kanterna. Gångvägen leder till ett fågeltorn i trä.

Länsstyrelsen har under hösten 2023 tagit bort staketet längs gångvägen ner till fågeltornet i naturreservatet Hjälstaviken.

Länsstyrelsen har under hösten 2023 tagit bort staketet längs gångvägen ner till fågeltornet i naturreservatet Hjälstaviken. Staketet sattes upp som handledare när gångvägen anlades för ca 15 år sedan. Länsstyrelsens förvaltare har under året konstaterat att staketet var i dåligt skick och därmed fyllde det ingen funktion.

Länsstyrelsen kommer i nuläget inte att sätta upp något nytt staket längs denna gångväg. Det är bara på gångvägen närmast tornet som det har funnits ett staket. Betesdjuren i hagarna intill kommer även fortsatt att vara utestängda från gångvägen av de stängsel som sitter på andra sidan dikena.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss