Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaurering av kulturlandskap i Florarna

Halva bilden visar betande kor i ett skogsbryn och halva bilden visar en skotare (skogsmaskin) som kör ut virke.

Med början under hösten 2021 kommer Länsstyrelsen att återskapa mer av det gamla kulturlandskapet runt Risön och Västergärde i Florarnas naturreservat.

Målet med åtgärden är att åkrar och betesmarker som planterades igen på 1950- och 1960-talet ska öppnas och att skogsbeten åter ska bli betade.

Arbetet kommer att utföras med skogsmaskiner och virket transporteras ut med lastbil. Under arbetets gång kommer det periodvis att kunna upplevas som störande, men vi ber om förståelse för detta. Åtgärden sker i rent naturvårdssyfte.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000