Aktuella varningsmeddelanden i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Restaurering av kulturlandskap i Florarna

Halva bilden visar betande kor i ett skogsbryn och halva bilden visar en skotare (skogsmaskin) som kör ut virke.

Med början under hösten 2021 kommer Länsstyrelsen att återskapa mer av det gamla kulturlandskapet runt Risön och Västergärde i Florarnas naturreservat.

Målet med åtgärden är att åkrar och betesmarker som planterades igen på 1950- och 1960-talet ska öppnas och att skogsbeten åter ska bli betade.

Arbetet kommer att utföras med skogsmaskiner och virket transporteras ut med lastbil. Under arbetets gång kommer det periodvis att kunna upplevas som störande, men vi ber om förståelse för detta. Åtgärden sker i rent naturvårdssyfte.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss