Aktuella vädervarningar i Uppsala länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Intensiv tid på många sätt

Blåsippor

Nu är våren på gång, växter och djur vaknar. Samtidigt har Covid-19 stor påverkan på samhället i stort och för enskilda. Även Länsstyrelsens arbete påverkas i stor utsträckning.

Just nu ser vi många besökare i våra naturreservat och det är glädjande att så många hittar till de riktiga pärlor som många av våra naturreservat är. För att planera dina besök i naturreservaten vill vi tipsa om appen ”Naturkartan” samt att du via Naturvårdsverkets kartverktyg ”Skyddad natur” kan hitta mer information om vad man kan och får göra i våra reservat.

Många av oss som arbetar med förvaltning av naturreservat har tillfälligt fått förändrade arbetsuppgifter och behöver till stor del arbeta i länsstyrelsens stab för samordning, omvärldsbevakning och kommunikation med anledning av spridningen av coronaviruset Covid-19. Vi tvingas därför till en hård prioritering av de ordinarie arbetsuppgifterna. Vi arbetar på att se till att vedförråd är påfyllda, toaletter är tömda, stigar är röjda och att vägar är i gott skick, men ber er ha överseende med att vi inte hinner med i den omfattning som vi önskar.

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Dela sidan:

Landshövding

Stefan Attefall

Besöksadress

Bäverns gränd 17

Postadress

751 86 Uppsala

Organisationsnummer

202100-2254

Följ oss