Naturreservatet Florarna

- storslagen tystnad

Lägergården Risön och spång över myr i naturreservatet Florarna

Vill du uppleva Norrland på nära håll? Då ska du besöka Florarna med sina vidsträckta myrar. Hit kan du komma för en vintrig skidtur eller en avkopplande vandring - och du behöver inte vara rädd för att bli alltför blöt om fötterna! Det finns gott om markerade stigar och spångade leder.

Florarna är Upplands största sammanhängande myrmarker med milsvid skog runt omkring. Det är ömsom trädlösa mossar och kärrmarker, ömsom öppna vattenytor och gamla skogar. Här är det bara naturens egna ljud som hörs och civilisationen känns långt borta.

Ett besök i Florarna bjuder på fina naturupplevelser året runt. Vintern är kanske den bästa årstiden för att upptäcka reservatet. Det är lätt att ta skidorna över vidderna och göra upp nya spår i den knastrande snön. Kanske hör du en uggla ropa eller ser spår efter ett skyggt lodjur.

I snösmältningstider blir de öppna myrarna scen för orrarnas märkliga spel inför parningen. Om våren förvandlas våtmarkerna till ett fågelparadis när mängder av flyttfåglar anländer. Lite senare börjar den till synes karga naturen att blomma och luften doftar kryddigt av pors.

På hösten går det att plocka hjortron och hela myren får en färgskala i gult och orange.

Naturreservatet ligger mitt bland de uppländska vallonbruken. Naturen verkar vara helt orörd, men skenet bedrar. I äldre tider var det stor aktivitet i våtmarkerna. Myrslåtter var ett viktigt bidrag för kreaturens vinterutfordring. När järnbruken anlades på 1600-talet ökade behovet av timmer, ved och kol och det gjordes fördämningar för att få bättre tillgång till vattenkraft. I våra dagar råder åter en rogivande tystnad över skog och myr.

Föreskrifter

I reservatet är det förbjudet att:

• förstöra eller skada fast naturföremål eller ytbildning
• medvetet störa djurlivet, exempelvis genom att klättra upp i boträd eller från nära håll fotografera spelplats eller fågelbo, lya, gryt eller annan boplats,
• göra upp eld utomhus annat än under tiden 01-10—31-03 på särskilt anvisade platser enligt den av länsstyrelsen fastställda skötselplanen,
• medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur
• framföra motordrivet fordon annat än på de vägar eller parkera annat än på de platser som framgår av den av länsstyrelsen fastställda skötselplan
• medföra hus-eller släpvagn
• framföra motorbåt eller annan motordriven farkost, dock med undantag för den del av Finnsjön som ligger inom reservatet,
• landa med luftfarkost
• rida,
• uppföra koja
• tälta mer än ett dygn på samma plats
• anbringa tavla,plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,
• på ett störande sätt använda radioapparat, grammofon, bandspelare, musikinstrument eller dylikt.

Serviceinformation

Kontakt

Länsstyrelsen Uppsala län

Förvaltning av skyddad natur

Telefon (vxl): 010-22 33 000

Fakta

Skyddsår: 1976
Areal: 5 138,6 ha
Kommun: Tierp, Östhammar
Ägare: Staten, bolag, kyrka, enskilda
Förvaltare: Länsstyrelsen i Uppsala län
Skyddstyp: Naturreservat, Natura 2000

Natura2000

Var rädd om naturen!

Allemansrätten ger alla i Sverige möjligheten att vistas ute i naturen, men den innebär också en skyldighet att visa hänsyn mot djur och växter, markägare och andra besökare. Grundregeln är att inte störa och inte förstöra.

Det är alltid förbjudet att:
▪ Plocka fridlysta växter.
▪ Ta kvistar, grenar, näver och bark från växande träd.
▪ Fånga in djur, ta ägg eller förstöra djurens boplatser, och att störa djur när de har ägg eller ungar.
▪ Elda om det råder minsta fara för brand.
▪ Köra med fyrhjuling eller annat fordon på barmark, såvida du inte har beviljats dispens.
▪ Låta hundar springa lösa 1 mars – 20 augusti. Även under annan tid på året måste du ha din hund under sådan uppsikt att den inte stör eller skadar djurlivet och andra människor.

Naturreservat är områden med särskilt värdefull natur. Därför finns föreskrifter med ytterligare bestämmelser för varje enskilt reservat.