Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:19

Utkom från trycket den 29 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av triathlontävling, Stockholms kommun.

Beslutade den 22 maj 2024 (dnr 6078-2024).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 3 augusti 2024 mellan kl. 6.00 och kl. 20.00. Förbudet gäller inte bevakningsbåtar och andra fartyg som följer av tävlingen.

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Djurgårdsbrunnsviken med anledning av triathlontävling, Stockholms kommun. Pdf, 312.2 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms län sjötrafikföreskrifter, dnr 6078-2024.

Avlyst vattenområde den 3 augusti 2024, kl. 6–20, med anledning av Stockholm Triathlon.

Flygbild över avlyst område.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss