Risk för skogsbrand i Stockholms länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2024:17

Utkom från trycket den 17 maj 2024.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av uppvisning/transport med bärplansbåt, Stockholms kommun.

Beslutade den 6 maj 2024 (dnr 6192-2024).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i Riddarfjärden i Stockholms kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras torsdagen den 13 juni 2024 mellan kl. 22 och kl. 23 på grund av uppvisning med elektrisk bärplansbåt. Denna omfattas inte av förbudet.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

HELENE MUNKNER

Johan Backman, enheten för förvaltning

01FS 2024:17 Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Riddarfjärden med anledning av uppvisning/transport med bärplansbåt, Stockholms kommun Pdf, 214.3 kB.

Bilaga

Kartbilaga till 01FS 2024:17.

Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms län sjötrafikföreskrifter, diarienummer 6192-2024.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss