• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:06

Utkom från trycket den 5 maj 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön den 17 juni 2023 med anledning av simtävling, Nacka kommun.

Beslutade den 20 april 2022 (dnr 2589-66178-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde i Källtorpssjön i Nacka kommun som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras lördagen den 17 juni 2023, kl. 8–18, med anledning av simtävling. Förbudet gäller inte fartyg som följer av tävlingen.

Denna föreskrift kommer även att kungöras i Underrättelser för sjöfarande.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde i Källtorpssjön den 17 juni 2023 med anledning av simtävling, Nacka kommun. Pdf, 185.8 kB.

Bilaga

Bilaga till Länsstyrelsen Stockholms beslut , dnr 258-66178-2022

Karta över avlyst område

Kontakt