• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:05

Utkom från trycket den 31 mars 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun

Beslutade den 20 mars 2023 (dnr 2589-8540-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras fredagen den 12 maj 2023, kl. 12–16, lördagen den 13 maj 2023, kl. 9–17, och söndagen den 14 maj 2023, kl. 9–13 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg.

Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun Pdf, 271.4 kB.

Bilaga

Avstängt vattenområde. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-8540-2023.

Karta över avstängning av vattenområde vid Grisslinge 
havsbad med anledning av motorbåtstävling

Kontakt