Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:05

Utkom från trycket den 31 mars 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun

Beslutade den 20 mars 2023 (dnr 2589-8540-2023).

Länsstyrelsen i Stockholms län föreskriver följande med stöd av 2 kap. 2 § sjötrafikförordningen (1986:300).

Inom det vattenområde vid Grisslinge havsbad som framgår av kartbilaga till detta beslut får fartyg inte föras fredagen den 12 maj 2023, kl. 12–16, lördagen den 13 maj 2023, kl. 9–17, och söndagen den 14 maj 2023, kl. 9–13 med anledning av motorbåtstävling.

Förbudet gäller inte de i tävlingen deltagande båtarna, funktionärsbåtar och utryckningsfartyg.

Mellan tävlingsheaten ska behörig trafik ges tillfälle att passera genom vattenområdet.

ÅSA RYDING

Johan Backman, enheten för förvaltning

Länsstyrelsen i Stockholms läns föreskrifter om avstängning av vattenområde vid Grisslinge havsbad med anledning av motorbåtstävling, Värmdö kommun Pdf, 271.4 kB.

Bilaga

Avstängt vattenområde. Bilaga till Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut, dnr 2589-8540-2023.

Karta över avstängning av vattenområde vid Grisslinge 
havsbad med anledning av motorbåtstävling

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss