• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:04

Utkom från trycket den 17 mars 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

Upprättad den 14 mars 2023 (dnr 2581-60841-2022).

Länsstyrelsen i Stockholms län upprättar jämlikt 13 kap. 1 § trafikförordningen (1998:1276) följande sammanställning över allmänna vägar och andra viktigare vägar samt vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län.

I denna sammanställning (se dokument nedan) redovisas:

I. Allmänna föreskrifter och upplysningar.

II. Förteckning över riksvägar och länsvägar med bärighetsklasser samt vissa för dessa gällande lokala trafikföreskrifter.

III. Förteckning över kommunala gator och vägar som är upplåtna för och/eller undantagna från bärighetsklass 1 (BK1).

ÅSA RYDING

Björn Loäng, enheten för förvaltning

Observera att innehållet publiceras endast i formatet pdf.

01FS 2023:4 Länsstyrelsen i Stockholms läns sammanställning över vägar och vissa lokala trafikföreskrifter inom Stockholms län Pdf, 236.1 kB.

Kontakt