• Eldningsförbud utfärdat i Stockholms län

    Länsstyrelsen har beslutat att det råder eldningsförbud i hela Stockholms län från och med klockan 18:00 den 11 maj 2023. Förbudet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Stockholm County from 6 pm on May 11 2023, which will apply until further notice.

Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

01FS 2023:02

Utkom från trycket den 18 januari 2023.

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2022.

Beslutat den 10 januari 2023 (100-1138-2023).

Förteckningen avser föreskrifter som gäller den 31 december 2022.

Föreskrifterna är redovisade i kronologisk löpnummerordning. Ändringar finns angivna i anslutning till respektive grundföreskrift.

Sökordsförteckningen innehåller uppgifter om sakområde (sökord), kommun, beskrivning av föreskriftens huvudsakliga innehåll samt föreskriftens nummer och dag för beslut.

Bakgrund

Bifogade förteckning innehåller sammanställning över samtliga föreskrifter och allmänna råd som Länsstyrelsen har beslutat och som gäller den 31 december 2022.

Förteckningen är upprättad enligt 18 c § författningssamlingsförordningen (1976:725).

Förteckningen omfattar föreskrifter och allmänna råd som har kungjorts i Stockholms läns författningssamling.

Förteckningen upprättas varje år.

Utgivare

Länsstyrelsen i Stockholms län
Avdelningen för rättsliga frågor
Box 22067
104 22 Stockholm

Ytterligare exemplar

Ytterligare exemplar av denna förteckning kan beställas från länsstyrelsens avdelning för rättsliga frågor, telefon 010-223 10 00 eller per e-post: stockholm@lansstyrelsen.se.

Innehållsförteckning

  • Föreskrifter som förtecknas särskilt
  • Förteckning i kronologisk löpnummerordning
  • Förteckning i sökordsordning

Observera att innehållet endast publiceras i formatet pdf.

Förteckning över föreskrifter och allmänna råd utfärdade av Länsstyrelsen i Stockholms län och som gäller den 31 december 2022 Pdf, 400.3 kB.

Kontakt