Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Medborgarforska i sommar!

Blåstång och grönslick. Foto: Christina Fagergren

Blåstång, Fucus vesiculosus, och grönslick, Cladophora glomerata. Foto: Christina Fagergren

Ska du ut till kusten och bada i helgen? Ta gärna en extra titt på blåstången och dess invånare, och bidra samtidigt till viktig medborgarforskning!

Blåstång, Fucus vesiculosus, är den vanligaste makroalgen vi hittar längs Egentliga Östersjöns kust. Denna brunalg fäster gärna på hårda ytor som klippor och stenar, och kan hittas ner till 10 meter. Namnet blåstång har den fått efter sina tydliga blåsor, som hjälper tången att hålla sig nära ytan där starkare ljus bidrar till ökad fotosyntes.

Precis som många andra växter och alger som växer på grunda vatten längs kusten fungerar blåstången som skydd, hem och födomöjligheter för flertalet andra organismer. Tånggråsuggor ser till att hålla tångens yta fin genom att beta på trådformiga alger som växer på tången, och tångräkor jagar mindre kräftdjur, maskar och insektslarver i tångbältet. Även landlevande djur kan nyttja tången, som nattsländan vars larver använder bitar av tången för att bygga sin hus.

Det vanligaste är att blåstången förökar sig på sommaren under perioder av fullmåne, men i Östersjön finns även en variant som förökar sig på hösten. Dessa två skiljer sig genom att den sommarförökande varianten har sidogrenar med förökningstoppar, och den höstförökande bildar istället dessa ovanför sina flytblåsor. Den höstförökande varianten har, vad man vet, tidigare bara förekommit på Öland och Gotland, men på senare har rapporter kommit in från fler ställen längs kusten.

Blåstång. Foto: Christina Fagergren

Blåstång. Foto: Christina Fagergren

Bidra till ökad kunskap om blåstången

Sedan 2021 drivs medborgarforskningsprojektet Algforskarsommar av Lena Kautsky genom Stockholms universitet. Men hjälp av allmänheten får forskare in mer data kring olika frågeställningar, och kan täcka en större del av Östersjöns kust. I år, liksom förra året, fokuserar två av uppgifterna på just arter som kan hittas i en tångruska och även på huruvida en planta är en sommar- eller höstförökande individ. På länkarna nedan hittar du pdf:er med mer instruktioner till uppgifterna.

Genom att bidra till detta projekt hjälper du forskarna både att kartlägga vilka arter och hur många individer som lever i en tångruska, och även att se huruvida utbredningen av den höstförökande blåstången ökar eller minskar.

Läs mer om projektet på Stockholms universitets webbsida:

Algforskarsommar, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Uppgift 1: Vilka är smådjuren som lever av tång?, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Uppgift 2: Gå på jakt efter den ovanliga hösttången!, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Uppgift 3: Blåstång i fullmånens sken - När startar blåstångens förökning hos dig i år?, Stockholms universitet Länk till annan webbplats.

Vill du lära dig ännu mer om tång och andra typer av makroalger? Lena Kautsky, även känd som Tant Tång, skriver om just det på Tångbloggen.

Tångbloggen Länk till annan webbplats.

Tipsa eller fråga oss

Om du har rapporter på misstänkt algblomning eller några andra frågor, kontakta Informationscentralen. Vid observationer av cyanobakterier, skicka gärna med plats och högupplösta bilder.

Råd vid algblomning Pdf, 96.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss