Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Tumlare i Östersjön

Tumlare. 

Foto Julia Carlström, Fjord & Baelt

Visste du att vi har ett litet delfinliknande djur i våra svenska hav som lever där permanent? Tumlaren (Phocoena phocoena) är en av de minsta valarna och som lever i alla våra svenska hav. I Sverige finns tre tumlarpopulationer; Nordsjö-, Bälthavs- och Östersjöpopulationen. Tumlaren i Östersjön är akut hotad och det finns endast några 100 tumlare kvar. Den tredje lördagen i maj varje år uppmärksammas tumlaren i Sverige på Tumlarens dag. Informationscentralen för egentliga Östersjön önskar därmed sprida lite kunskap om denna sällsynta lilla Östersjöval.

Tumlare i vatten.

Foto Cinthia Tiberi Ljungqvist, Fjord & Baelt

Tumlaren påminner mycket om delfiner, men har en trubbig nos till skillnad från många delfinarter. Tumlaren blir som vuxen upp till 180 cm stor och väger ca 75 kg. Den äter i huvudsak sill och mindre torskfiskar.

Sverige har en särskild viktig roll att skydda den hotade Östersjötumlaren då stora delar av dess kärnområden är inom svenska vatten. Tumlarna samlas nämligen under våren och sommaren runt midsjöbankarna och Hoburgs bank varje år för att föda sina kalvar och para sig. Midsjöbankarna är troligtvis även ett viktigt födoområde för tumlare.

Under andra delar av året sprider dem ut sig mer och tar sig längre in mot kusten. Man kan se tumlare från Skåne i söder hela vägen upp till Ålands hav om man har lite tur.

Vilka är hoten mot Östersjötumlaren?

De främsta hoten mot tumlaren i Östersjön är bifångst, undervattensbuller, miljögifter och eventuellt även utfiskningen av viktiga bytesdjur.

Med bifångst menas att tumlaren oavsiktligt fastnar i fiskenät och drunknar. På nationell nivå så försöker man minska dödligheten på grund av bifångst genom att använda så kallade pingers som är menade att skrämma bort tumlare från näten. Data rörande Östersjöpopulationen är begränsad men man vet att bifångsten på västkusten i dagsläget inte är hållbar.

Tumlaren är även väldigt känslig för undervattenbuller och i värsta fall skadas hörselorganen så pass illa tumlaren i princip blir blind och kan då varken jaga mat eller orientera sig. Därför är det viktigt att ta hänsyn till tumlaren vid olika typer av exploatering till havs och vidta skyddsåtgärder.

Främst utgör impulsiva ljud från explosioner, seismiska studier och pålning vid exempelvis vindkraftsexploateringar en stor risk för att skada tumlare, men även kontinuerligt buller från bland annat fartyg och andra mänskligt framkallade undervattensljud kan ge en negativ effekt på populationen.

På vilket sätt miljögifter påverkar populationen vet vi inte jättemycket om, men vi vet bland annat att PCB:er gör det svårare för tumlare att få kalvar och sänker även deras immunförsvar. Men antalet döda Östersjötumlare som kommer in till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är få, och därför är kunskapsbristen stor. Det är också sällsynt att döda tumlare i tillräckligt gott skikt kan samlas in. Om du hittar en död tumlare ska du i första hand kontakta polisen och i andra hand Naturhistoriska riksmuseet.

Rapportera tumlare, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Överfiske är något som börjar lyftas som ett potentiellt ökande hot för Östersjöpopulationen. Tumlaren måste äta regelbundet, och den ökande brist på föda kan komma att ha en negativ effekt på populationens möjlighet att återhämta sig.

Vad kan du göra?

Tumlaren använde sonar, som ett ekolod, för att hitta, kommunicera och jaga. Tumlarens ekolod är på samma frekvens som många utav de ekolod som används inom fritidsbåt- och fartygstrafiken. Det innebär att våra ekolod stör tumlaren och skapar en bullrig miljö för dem som kan göra det svårt att leta föda eller hitta.

Du kan hjälpa oss att skapa en bättre miljö för tumlare genom att stänga av ekolodet när det inte behövs.

Om du skulle ha turen att faktiskt se en tumlare när du är ute med båt ska du tänka på att dessutom sänka farten. Du ska heller aldrig efter en tumlare utan låt den vara.

Ser du en tumlare kan du dessutom hjälpa till genom att du rapporterar in det till Naturhistoriska riksmuseet. Då bidrar du till att hjälpa oss med insamling av värdefulla information om denna sällsynta val. Du kan rapportera en tumlare här hos Naturvårdsverket:

Rapportera tumlare och säl, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Vad gör vi?

Kunskapsbristen rörande Östersjöpopulationen är stor. Då populationen är så utarmad och östersjön ett så pass stort hav, gör det svårt att få in information. För att öka kunskapen har Länsstyrelserna längst östersjökusten har ett gemensamt övervakningsprogram där vi försöker kartlägga hur tumlare använder våra kustnära områden.

Akustisk övervakning av tumlare, Östersjöpopulationen på webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

På nationell nivå bedriver man övervakning på tumlarens kärnområden vid midsjöbankarna. Man har även upprättat särskilda skyddade områden som helt eller delvis är utpekade för att skydda tumlare. Man ser även över nationella fiskeregleringar i syfte att skydda framför allt Östersjöpopulationen från att riskera dö i bifångst. Vi tar även hänsyn till tumlare i vår ärendehantering rörande vattenverksamhet.

Mer information om tumlare

Tumlare, Naturhistoriska riksmuseet Länk till annan webbplats.

Tumlare, Havs- och vattenmyndigheten Länk till annan webbplats.

Visste du att det finns valar i Östersjön? Film på Youtube Länk till annan webbplats.

 

Tumlare under ytan.

Foto Per Carlsson, Lunds Universitet

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss