Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad gör jag om jag hittar döda fåglar vid kusten?

Kents tärna. Foto: Patrik Olofsson, BirdLife Sverige

Kents tärna. Foto: Patrik Olofsson, BirdLife Sverige

Lokala utbrott av fågelinfluensa förekommer bland vilda fåglar i Södra Sverige

Under 2021 har vi i Sverige och i Europa för första gången sett cirkulerande högpatogena fågelinfluensvirus under hela året. Det gör att påverkan på de vilda fåglarnas reproduktion kan bli större, och även risken för överföring av smitta till tamfjäderfä ökar.

Under våren har antalet diagnostiserade smittade vilda fåglar gått ner, men enstaka vilda fåglar som har dött i influensa har hittats i främst södra Sverige. Under senaste månaden har mycket hög dödlighet främst bland ungar rapporterats från kolonier med Kentska tärnor och skrattmåsar i sydvästra Skåne och i Blekinge. Aggressiv fågelinfluensa har orsakat dessa lokala utbrott.

Den stora mängden fåglar som lever tätt ihop har möjliggjort denna uppförökning och spridning av virus.

- Det är i nuläget ovisst huruvida detta kommer leda till mer omfattande utbrott, säger Henrik Uhlborn på Statens Veterinärmedicinska Anstalt. För att motverka detta är det viktigt att förhindra tamfjäderfä kommer i kontakt med vilda fåglar som kan bära på smittan.

Var uppmärksam på döda eller sjuka vilda fåglar, och vid observationer av flertalet döda fåglar på samma ställe, rapportera in fynden till SVA på https://rapporteravilt.sva.se/ Länk till annan webbplats.

Fågelinfluensa- smittskyddsarbetet fortsätter - SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt