Länsstyrelsen Stockholm – Stockholm

Flygbild över Bullerö i Nämdö skärgård. 

Utflyktstips i sommar

Besök gärna något av länets 341 naturreservat, två nationalparker eller Nationalstadsparken i sommar. Tänk på att parkera på anvisade platser och att slänga ditt skräp i papperskorgar och soptunnor.

KALENDER

´

Miljö och vatten

Vattensituationen och hantering av torka

Samlad information om länets vattenförsörjning, vattenbrist, vad som gäller för lantbruk och djurhållning vid torka samt eventuellt eldningsförbud.

Djur

Hundar söker nya hem

5-årig tik, glad, snäll och stark samt glad och aktiv hanhund, född 2023 söker nya hem.

Natur och landsbygd

Elda säkert i naturen

Nu är det torrt i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Ha släckutrustning till hands. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för säkerheten.

Illustration över två personer med ryggsäckar som lämnar en korvsmörgås efter sig på marken. I buskarna finns ett vildsvin.

Djur

Hjälp till att stoppa svinpesten

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig i Sverige. Kasta till exempel inte matrester i naturen.

Miljö och vatten

Algläget i Östersjön

Länsstyrelsens informationscentral för Egentliga Östersjön informerar om det aktuella läget i kustvattnet. Vi tar gärna emot observationer på algblomning.

Flicka som tittar intensivt på sin mobiltelefon.

Samhälle

Skärmanvändning och spelande

Många vuxna är oroliga för barn och ungas skärmanvändning och spelande. Länsstyrelsen har tagit fram ett kunskapsstöd som kan användas för diskussioner och för att öka kunskapen.

NYHETER

  • Karta över Lovö naturreservat
    2024-07-16

    Länsstyrelsen upphäver del av Lovö naturreservat

    Länsstyrelsen har den 28 juni 2024 fattat beslut om upphävande av del av Lovö naturreservat. Upphävandet omfattar 25 hektar åkermark och skogsmark. Syftet med upphävandet är att totalförsvaret enklare ska kunna utvidga sin verksamhet i området.

Landshövding

Anna Kinberg Batra

Besöksadress

Regeringsgatan 66

Postadress

Box 22067, 104 22 Stockholm

Organisationsnummer

202100-2247

Följ oss