Aktuella varningsmeddelanden i Stockholms länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Länsstyrelsen Stockholm – Stockholm

KALENDER

´
 • 24 maj 2022 Klocka som ikon 09.00 - 15.00
  Spindelklubben – nätverksträff inom drogförebyggande arbete  Välkommen till en spindelklubb för samordnare och strateger inom drogförebyggande arbete i länets kommuner och stadsdelar. Syftet med dagen är att få aktuell kunskap, inspiration och erfarenhetsutbyte...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 30 maj 2022 Klocka som ikon 09.00 - 13.00
  Fältträff 1 om sandmiljöer för bin och andra insekter Länsstyrelsen bjuder in Nätverket Naturförvaltning Stockholms län till två fältträffar på temat sandmiljöer för bin och andra insekter. Tillsammans med Magnus Stenmark, naturvårdsbiolog och expert på ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 31 maj 2022 Klocka som ikon 09.00 - 11.30
  INSTÄLLT: Att prata om våld på BVC Ett nytt arbetssätt utvecklat av Barnhälsovårdsenheten i Region Stockholm.

  Anmäl dig här – senast 23 maj

 • 01 02 jun 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Att återskapa och sköta mångfaldsbryn Vill du lära dig mer om hur du kan restaurera och sköta dina brynzoner? Denna kurs ökar din kunskap om vilka värden du kan ta vara på i brynzonerna där skogen möter jordbruksmarken, samt deras värde f...

  Anmäl dig här – senast 28 maj

Bo och leva

Vigselförrättare

Behöver du en vigselförrättare? Länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare och har en lista över vilka personer som är vigselförrättare i länets kommuner.

Natur och landsbygd

Elda säkert i naturen

Nu är det torrt i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i okontrollerad brand. Ha släckutrustning till hands. Det är alltid du som eldar som är ansvarig för säkerheten.

Besöksmål

Utflyktstips

Passa gärna på att besöka något av de 340 naturreservat som finns i vårt län. Tänk på att parkera på anvisade platser, hålla avstånd till andra och slänga eventuellt skräp i soporna.

NYHETER

 • 2022-05-18

  Totalförsvaret stärks – Stockholms län blir en del av Östra civilområdet

  Landets länsstyrelser delas in i sex civilområden från och med den 1 oktober 2022. Förändringen är en del av en större myn...
 • 2022-05-05

  Höga halter PFAS i sjöar och vattendrag

  Spridningen av PFAS, även kallade högfluorerade ämnen, i miljön hotar bland annat dricksvattenförsörjningen och kan förore...
 • 2022-05-02

  Stoppa kvarkan

  Sjukdomen kvarkan är en smittsam luftvägssjukdom som drabbar hästar och kan göra dem svårt sjuka. Drabbade stall behöver h...