Aktiv landsbygd

Här hittar du alla nummer av Aktiv landsbygd, vilket är ett nyhetsbrev som riktar sig till landsbygdsföretagare och lantbrukare i Södermanlands län. 

Innehållet innefattar bland annat; reportage om landsbygdsföretagare, viktiga datum för stödansökan, kompetensutveckling för företagare, jakt och vilt, resultat av rovdjursinventeringar, natur och miljö samt regelverk och lagstiftning inom djurskydd.

Nyhetsbrevet ges ut fyra gånger om året. Två upplagor är digitala och två ges ut digitalt samt i pappersformat.


Anmäl dig till våra digitala utskick av Aktiv landsbygd

Kontakt