Vattenveckan

Vatten som skvätter åt olika håll. Logga för Vattenveckan.

Sedan 2016 genomförs en årlig vattenvecka i länet. Vattenveckan arrangeras sista helgen i augusti till och med första helgen i september. Syftet är att väcka intresse för vatten och öka kunskapen och nyfikenheten kring vattenfrågor. Vatten är mer än bara vatten!

2021 arrangeras vattenveckan den 27 augusti till och med den 5 september. Programmet hittar du nedanför på sidan.

Vill du vara med och anordna en aktivitet? Läs mer under Info till aktörer.

13 juli - 8 augusti, Nynäs slott

Utomhusutställning Östersjön - från sött till salt
Arrangörer: Länsstyrelsen i Södermanland, Nynäs slott och Johan Hammar

13 juli - 25 augusti kl. 10-16, Nynäs slott, finstallet/fähuset

Utställning om skolprojekt och Östersjön.
Arrangör: Trosa Rotaryklubb

10 augusti kl. 11.00, Sörmlands museum

Nyinvigning av Östersjön – från sött till salt. Utställningen har flyttats från Nynäs slott till museiparken utanför Sörmlands museum. Var med när den invigs på nytt tillsammans med fotografen och filmaren Johan Hammar.
Arrangör: Sörmlands museum

10 augusti - 13 augusti kl. 13 & 15, Sörmlands museum

Familjevecka på museet med Östersjötema. Delta i en workshop där barnen får lära mer om Östersjön, om spännande vrak på havets botten och vika pappersbåtar tillsammans med museets pedagoger. Under museets öppettider finns även möjlighet att på egen hand leta efter vrak och få material för att vika en pappersbåt. Begränsat antal platser.
Arrangör: Sörmlands museum

10 augusti - 5 september, Sörmlands museum

Utomhusutställning Östersjön - från sött till salt
Arrangörer: Länsstyrelsen i Södermanland, Sörmlands museum och Johan Hammar

27 augusti, där poddar finns

Podcastpremiär: Vatten är mer än bara vatten. Länsstyrelsen släpper det första av tre avsnitt i den nyproducerade Poddserien Vatten är mer än bara vatten. Lyssna och följ med ner under ytan tillsammans med vattenexperterna Ola och Johanna från Länsstyrelsen, kommunekolog Elin från Trosa kommun och naturfotograf Johan Hammar.
Arrangör: Länsstyrelsen

27 augusti - 5 september, Strängnäs

Aktiviteter för barn. Under veckan kommer det finnas en del aktiviteter för barn, bland annat tipspromenad och undersökning av livet i sötvatten för skolbarn.
Arrangör: Strängnäs kommun

27 augusti - 5 september, www.strangnas.se

Digital vattenvecka i Strängnäs. Vi lägger ut vattenrelaterad information på kommunens digitala kanaler, bland annat kortfilmer, bilder och texter.
Arrangör: Strängnäs kommun

27 augusti - 5 september, @Rackstavatten

Digital information från Råcksta å vattenråd. Råcksta å vattenråd lägger ut kortfilmer med information om deras arbete med vattenfrågor.
Arrangör: Råcksta å vattenråd

27 augusti - 5 september, Sörmlands museum

Utställning om skolprojekt och Östersjön.
Arrangör: Trosa Rotaryklubb

27 augusti - 5 september, Oxelösund, koordinaten

Utställning om skolprojekt och Östersjön (mån-tors 8-19, fre 8-18, lör 10-14, sön 12-15).
Arrangör: Trosa Rotaryklubb

28 augusti - 5 september Hamnbodarna Trosa

Utställning om skolprojekt och Östersjön (mån-fre 15-19, lör 28 aug 15-19, lör 4 sep 11-19, sön 11-15).
Arrangör: Trosa Rotaryklubb

28 augusti - 5 september, Strängnäs

Informationskampanj om vårt dagvatten. Kampanjen fokuserar på nedskräpning/förorening till dagvattenbrunnar med budskapet: ”Här börjar Mälaren”.
Arrangör: Strängnäs kommun

29 augusti kl. 13-15, Sörmlands museum

Familjesöndag på museet med Östersjötema. Delta i en workshop där barnen får lära mer om Östersjön, om spännande vrak på havets botten och vika pappersbåtar tillsammans med museets pedagoger. Begränsat antal platser.
Arrangör: Sörmlands museum

30 augusti – 3 september, @sormlandsmuseum

Digital vattenvecka på @sormlandsmuseum. Varje dag publiceras ett spännande inlägg på temat vatten och kulturhistoria.
Arrangör: Sörmlands museum

2 september kl. 13-17, Öljarens strand, (infart från Allén, Julita gård)

Vattenvård i jordbrukslandskapet – exempel på samarbetsprojekt med markägare.
13:00
LEVA - Lokalt engagemang för vatten - nya arbetssätt i det lokala åtgärdsarbetet mot övergödning. Kom och träffa de två LEVA-samordnarna Anna Eklund och Jenny Jochnich som berättar om utmaningar och framgångar i vattenarbetet och hur de når lokalt engagemang för vatten.

14:00 – 16:00
Sugmuddring i Öljaren – för minskad interngödning i sjön Öljaren. Kom och träffa projektledare och arrendator involverade i det spännande pilotprojektet inom LIFE IP Rich Waters, där sediment från Öljaren ska sugas upp och användas som näring på åker- och betesmarker.

14:00 – 16:00
Dikenas funktion för vattenvård i odlingslandskapet /GREPPA näringen. Studiecirklar och rådgivning kring att äga och förvalta diken. Kom och träffa Kjell Johansson och Karin Oscarsson från LRF, samt Klas Fredriksson, Greppa näringen/Länsstyrelsen och diskutera dränering och dikenas funktion i odlingslandskapet och i vattenvården.

16:00
Vattenvårdsförbundens mångsidiga verksamhet för bättre status i våra vatten. Goda exempel, kom och möt representanter för Hjälmarens vattenvårdsförbund & Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund och hör dem berätta hur de hjälper till att starta och driva samarbetsprojekt för bättre vatten.

Arrangörer: Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund, Länsstyrelsen i Södermanland, Katrineholms kommun, Lantbrukarnas Riksförbund LRF, LIFE IP Rich Waters.

2 september, Ålberga

Vattendragsvandring. Följ med på en guidad vandring i vattendragen i närheten av Ålberga.
Arrangörer: Naturskyddsföreningen och Nyköpingåarnas Vattenvårdsförbund

4 september kl. 13 & 15, Sörmlands museum

Guidad visning av utställningen Östersjön – från sött till salt. Fotografen Johan Hammar guidar och berättar om bilderna, hans arbete som biolog, fotograf och filmare och om livet i Östersjön. Begränsat antal platser.
Arrangörer: Sörmlands museum, Länsstyrelsen i Södermanland

4 september kl. 11-13, Gästhamnen Strängnäs

Skräpdykning i Gästhamnen med Rena Mälaren. Allmänheten involveras som repdragare för att dra upp vad som hittas på bottnen. Dykarna finns kvar till kl. 15 för sortering och för att svara på frågor.
Arrangör: Strängnäs Rotaryklubb

4 september, Västervikshamnen Strängnäs

Kom och lär dig mer om vattenfrågor. Några som arbetar med vatten på Strängnäs kommun finns tillgängliga för information om vattenrelaterade frågor. Rotary Strängnäs visar bilder om Vattnets väg från Mälaren till våra kranar, nedskräpning av Mälaren innebär förorening av vårt och fiskens dricksvatten.
Arrangörer: Strängnäs kommun och Strängnäs Rotaryklubb

4 september kl. 11-15, Hamnbodarna i Trosa

Kom och prata vatten! Är du nyfiken och vill du veta mera om hur kommunen arbetar med vattenfrågor? Kom och prata vatten med oss! Kommunekolog, VA-ingenjör med flera finns på plats för att svara på dina frågor om allt från dricksvatten och hållbar vattenanvändning till fiskpassager och musselodlingar. På plats finns även Rotary för att informera om sitt skolprojekt för ett hållbart Östersjön.
Arrangörer: Trosa kommun och Trosa Rotaryklubb

4 september, Läppe i anslutning till Hjälmaren.

Kom och träffa nybildade föreningen Hjälmarens vänner! Föreningen berättar om sitt arbete och har aktiviteter för vuxna och barn.
Arrangör: Föreningen Hjälmarens vänner

5 september kl. 13-15, Sörmlands museum

Familjesöndag på museet med Östersjötema. Delta i en workshop där barnen får lära mer om Östersjön, om spännande vrak på havets botten och vika pappersbåtar tillsammans med museets pedagoger. Begränsat antal platser.
Arrangör: Sörmlands museum

Vi uppmärksammar att vatten är en ändlig resurs som vi alla använder dagligen och som alla har ett ansvar för att förvalta med förnuft.

Vattenveckan vill skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer till livsmedel. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad!

Årlig vattenvecka i Södermanland

Under Vattenveckan vill vi uppmärksamma att vatten är en livsviktig resurs som alla använder varje dag. Vi har alla ett ansvar att ta hand om vattnet med förnuft, oavsett vem du är och om du är ung, gammal, lantbrukare, företagare, tjänsteperson på kommun och myndighet och så vidare.

Med Vattenveckan vill vi skapa förståelse för vattnets många värden och användningsområden - allt ifrån livsmiljöer för djur och växter till vatten som livsmedel och fritidsintresse. Med små medel kan var och en av oss göra stor skillnad!

Vattenveckan är en del av arbetet inom ramen för miljömålsarbetet i länet, där Länsstyrelsen bland annat ansvarar för ett åtgärdsprogram. Just nu arbetar vi med att ta fram ett nytt åtgärdsprogram för perioden 2022–2026. Det kan du läsa mer om på Åtgärdsprogram inom miljömål | Länsstyrelsen Södermanland (lansstyrelsen.se) Länk till annan webbplats..

Vattenveckan genomförs som ett samarbete mellan flera organisationer i länet som arbetar för att synliggöra vatten som resurs och lyfta behovet av att uppnå god status i våra vatten. Med gemensamma krafter kan vi nå längre i miljömålsarbetet och nå ut till fler.

Foto: Camilla Zilo

Vattenveckan 2021

Utomhusutställning Östersjön – Från sött till salt

Under perioden 13 juli till 5 september kommer utomhusutställningen Östersjön – från sött till salt av prisbelönade fotografen och biologen Johan Hammar att visas i länet. Först ställs den ut vid Nynäs slott, med visning den 13 juli till 8 augusti och från den 10 augusti står utställningen utanför Sörmlands museum i Nyköping. Utställningen är ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Södermanland, Nynäs slott och Sörmlands museum.

För skolklasser och pedagoger finns det ett studiematerial framtaget till utställningen. Det innehåller samtliga bilder från utställningen tillsammans med diskussionsfrågor och en tipsrunda som kan genomföras när ni besöker utställningen. Materialet är lämpligt från årskurs 4 och uppåt och berör många av läroplanens centrala innehåll i biologi, kemi och teknik. Materialet är framtaget av Johan Hammar.

Lärarunderlaget i PDF-format hittar du här. Pdf, 5 MB.

Fisktärna med utslagna vingar matar en unge på en klippa, en annan unge står bredvid. Foto: Johan Hammar

Foto: Johan Hammar

Aktiviteter i (nästan) hela länet!

Just nu planeras det för fullt inför årets vattenvecka. Bland annat kommer du kunna vara med som repdragare när Rotary och Rena Mälaren dyker efter skräp i Gästhamnen i Strängnäs, leta efter skeppsvrak och bygga ett eget vrak på Sörmlands museum, besöka Öljarens strand och lära dig mer om vattenvård i jordbrukslandskapet. Du kan prata med kommunen om lokala vattenfrågor i både Trosa och Strängnäs, träffa Rotary och få veta mer om deras arbete för Östersjön och får du inte nog kan du lyssna på Länsstyrelsens nyinspelade podcastserie som släpps under vattenveckan.

Programmet för årets vattenvecka fylls på allt eftersom, håll utkik här och på sociala medier. Ett fullständigt program väntas vara klart i mitten av augusti.

 

Vattenveckan 2020

Förra året, 2020, blev Vattenveckan inställd på grund av Corona-pandemin.

Vattenveckan 2019

Under 2019 visades bland annat utomhusutställningen Värdefulla vatten på Stora Torget i Nyköping. Utställningen bestod av fotografier och texter som skulle fascinera, väcka nyfikenhet och inspirera till upptäckter i sjöar, åar och älvar. Genom att scanna QR koder kunde man se filmer, höra ljud och få mer information. Vattenveckan 2019 arrangerades 30 augusti till 8 september.

Program Pdf, 28.2 MB, öppnas i nytt fönster.


 

Vattenveckan 2018 arrangerades 16 - 27 maj

Program 2018 Pdf, 305.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenveckan 2017 arrangerades 26 augusti - 3 september

Program 2017 Pdf, 123.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Vattenveckan 2016 arrangerades 30 maj - 5 juni

Vill du vara med och arrangera en aktivitet under Vattenveckan 2021? Då vill vi gärna ha information om aktiviteten senast den 5 juli för att ni ska komma med i det gemensamma programmet. I början av augusti kallas alla aktörer till ett gemensamt uppföljningsmöte som sker via Skype.

Vad ansvarar Länsstyrelsen för?

Vi tar fram ett gemensamt program för alla aktiviteter som genomförs och kan hjälpa till att samordna och planera gemensamma aktiviteter. Länsstyrelsen tar även fram och genomför egna aktiviteter för att lyfta de vattenfrågor som myndigheten arbetar med. Information om Vattenveckan läggs ut på sociala medier, sprids via medverkande aktörer och genom pressmeddelande. Det finns en grafisk profil som kan användas vid framtagande av eget material. Det finns även två beachflaggor för kostnadsfri utlåning. Flaggorna bokas och hämtning/lämning sker vid residenset i Nyköping. Det finns även möjlighet att köpa flaggor med den grafiska profilen till självkostnadspris.

Behöver du..  

 • Mallar?
 • Loggor?
 • Kommunikationsstöd?
 • Annat stöd eller information?

.. eller vill du vara med på Vattenveckan 2020?

Kontakta oss!

Varför är det viktigt att uppmärksamma vattenfrågorna?

Flera av de svenska miljökvalitetsmålen handlar om att arbeta för en förbättrad status i hav, sjöar, våtmarker och vattendrag:


 • Bara naturlig försurning
 • Ingen övergödning
 • Levande sjöar och vattendrag
 • Grundvatten av god kvalitet
 • Hav i balans samt levande kust och skärgård
 • Myllrande våtmarker
 • Giftfri miljö


Foto: Camilla Zilo

God vattenkvalitet - en utmaning för länet

Det är framförallt övergödning och fysisk påverkan som vandringshinder, rensning och rätning av vattendrag som påverkar den ekologiska statusen i våra vatten negativt.

Övergödning är den främsta vattenrelaterade utmaningen i länet och problemen är betydande. De åtgärder som görs nu tar tid att se, eftersom naturens återhämtning är långsam.

De stora vattentäkterna i länet har god dricksvattenkvalitet, men samtidigt finns förhöjda halter av föroreningar inom ett antal grundvattenförekomster.

Flera år av minskad nederbörd har lett till mycket låga grundvattennivåer i länet. Nivåerna i länets stora grundvattenmagasin är mycket under det normala. Stora grundvattenmagasin är viktiga för den kommunala vattenförsörjningen. De innehåller mycket vatten och reagerar långsamt på nederbörd och vattenuttag.

Sommarens varma och torra väder har även inneburit att nivåerna i de små vattenmagasinen har sjunkit. De små vattenmagasinen förser enskilda brunnar med vatten. Låga grundvattennivåer kan bland annat leda till saltvatteninträngning vid kusten och ökade föroreningar.

Vattenveckan är ett komplement till det övriga arbetet med Södermanlands vatten

Genom arbetet med länets åtgärdsprogram för miljömålen samlar vi alla goda krafter och jobbar gemensamt - tillsammans skapar vi synergier för miljön.

År 2000 beslutade EU om en ny europeisk vattenpolitik, EU:s vattendirektiv, som innebär att alla medlemsländer ska arbeta för att bevara och förbättra kvaliteten i våra sjöar, vattendrag, kust- och grundvatten.

Inom vattendirektivet finns åtgärdsprogram som ska leda till att politiken följs. Åtgärderna handlar om bättre styrmedel, utökad myndighetsutövning och ökat ansvar hos olika sektorer och aktörer i samhället.

Alla aktiviteter som behöver göras för att uppnå vattendirektivets kriterier och miljömålen finns inte reglerade i vattendirektivets olika åtgärdsprogram. Det behövs komplemen och där är Vattenveckan ett av initiativen i Södermanland.

Foto: Jenny Rondahl

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping