Risk för skogsbrand i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansökan om fisketillsynsperson

En fisketillsynsperson får göra undersökningar som behövs för att kontrollera fisket. Fisketillsynspersonen får till exempel undersöka fångad fisk och fiskeredskap. Tillsynspersonen får också ta fisk, redskap och annat i beslag för utredningen av olagligt fiske.

Vill du bli fisketillsynsperson?

För att bli en fisketillsynsperson måste du vara 18 år och gå en grundutbildning. Efter en godkänd ansökan får du ett förordnande på en period av högst sex år i taget. Vi gör en personkontroll av din lämplighet, bland annat genom kontroll i polisens brott och misstankeregister.


För att få ett nytt förordnande måste du genomgå en fortbildning.

Du behöver uppdragsgivare och utbildning

För att tjänstgöra som tillsynsperson måste du också ha en uppdragsgivare. Det kan till exempel vara ett fiskevårdsområde eller en sportfiskeklubb. I utbildningen får du bl a lära dig fiskelagstiftning, en del om polis- och kustbevakningens verksamhet samt fisketillsynsmannens befogenheter. Kursen avslutas med ett prov som Länsstyrelsen eller någon av Länsstyrelsen godkänd utbildare håller i. Utbildningen genomförs ibland i form av en studiecirkel. Önskar ni genomföra kursen i cirkelform i din fiskeklubb eller i ditt fiskevårdsområde, kontakta något studieförbund eller Länsstyrelsen så hjälper de till.

För att bli en fisketillsynsperson ska du läsa igenom och fylla i blanketten Ansökan om förordnande som fisketillsynsperson, som du hittar under Blanketter nedan. Skicka blanketten till:

Länsstyrelsen i Södermanlands län
Juridiska avdelningen
611 86 Nyköping

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping

Dela sidan:

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss