Risk för vattenbrist i Södermanlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiskerinäring

Länsstyrelsen handlägger stöd till investeringar inom fiske. Vårt arbete med förvaltningen av fiskbestånden och stödet till fiskevården bidrar även till att utveckla fisketurismen. 

Länsstyrelsen har det regionala ansvaret för att utveckla fiskerinäringen. Vårt ansvar omfattar allt från att få genomslag i länet till initiativ för att utveckla näringen i länet.

Fiskerinäring omfattar yrkesfiske, beredningsindustri, vattenbruk och fisketurism.

Yrkesfiske

Yrkesfisket i Sverige är en viktig näring. Vi handlägger EU-stöd till investeringar i yrkesmässigt fiske, vattenbruk, beredningsföretag och till fiskehamnar. Vi ska också se till att regleringar av fisket tar hänsyn till regionala intressen. Vi arbetar för ett levande yrkesfiske som kan leverera fisk av god kvalitet till konsumenterna.

För yrkesmässigt fiske i havet behövs en fiskelicens och för yrkesfiske i de fem stora sjöarna behövs en personlig fiskelicens. Ansökan om fiskelicens görs hos Havs- och vattenmyndigheten.

Fiskelicens på Havs- och vattenmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till investeringar inom fiske

Det finns flera stöd att söka inom ramen för Havs- och fiskeriprogrammet som löper fram till sista december 2020. Vi prövar ansökningar om stöd för vissa åtgärder. Det innebär att vi tar emot, handlägger och fattar beslut om stöd. Stöden är uppdelade på projektstöd och företagsstöd.

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Stöd till fiske och vattenbruk 2021‑2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det finns fortfarande stöd att söka i Havs-och fiskeriprogrammet 2014-2020 som blivit förlängt. Ska du genomföra en investering eller ett projekt inom fiskerinäringen kan du ha möjlighet att få stöd för en del av din investering eller ditt projekt. Programmet har tre beslutsomgångar per år, vilka är 1 januari – 30 april, 1 maj – 31 augusti och 1 december – 31 december. Mer information om stöden finns på Jordbruksverkets webbplats -

Stöd till fiske och vattenbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Beslutsomgång 1 för stöd i Havs-och fiskeriprogrammet år 2021 är nu aktuell

Årets första beslutsomgång i Havs-och fiskeriprogrammet är nu aktuell. Ansökan ska ha kommit in till Länsstyrelsen senast den 30 april 2021 för att du ska ha möjlighet att få stöd i omgången. Några av åtgärderna i programmet har redan slut på pengar för programperioden 2014-2020 så de åtgärder som det fortfarande finns pengar kvar att söka i är:

Delåtgärdskod

Delåtgärd

I.15

Investeringar inom fiske

I.24

Fiskehamnar – Landningsskyldighet

I.22

Investeringar som höjer kvalitet och mervärde på vildfångad fisk

I.23

Fiskehamnar - Förbättrad infrastruktur

Mer information om programmet hittar du på Jordbruksverkets hemsida: Havs- och fiskeriprogrammet - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information om de olika åtgärderna och hur ansökan bedöms finns i den nationella handlingsplanen för programmet: Nationell handlingsplan (jordbruksverket.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan görs via Jordbruksverkets hemsida men det är Länsstyrelsen som handlägger ansökningarna.

Stöd till fiskeverksamhet med anledning av covid-19


Du som har fiskeverksamhet kan få stöd för tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet på grund av covid-19.

Du kan läsa mer om villkor för stödet, hur du söker och räkna ut hur mycket du kan få i stöd hos Jordbruksverket.

Information hos Jordbruksverket om stödet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Licensierade yrkesfiskare i folkbokförda i Södermanlands län kan årligen ansöka om ersättning för skador på fisk och fiskeredskap orsakade av säl. Ersättningen baseras på anslag 1:7 från Havs- och vattenmyndigheten. Man kan också söka EU-stöd (EHFF) för investeringar som avser utrustning för att skydda redskap och fångster från sälar. Ta kontakt med Länsfiskekonsulent på Länsstyrelsen.

Kontakt

Länsstyrelsen i Södermanlands län

611 86 Nyköping