Aktuella varningsmeddelanden i Södermanlands länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Åsa gravfält

Tvärs över Selaön går en rullstensås som är känd både för sin fina flora och för de många fornlämningarna. Längs med åsen ligger fornlämningarna som på ett pärlband. På en sträcka på en kilometer finns nära tusen förhistoriska gravanläggningar. Den mest kända platsen på åsen är Åsa gravfält som ligger på krönet av åsen. Hit vallfärdar varje vår många besökare för att njuta av backsippan som blommar i tusental.

Blommor

Backsippan blommar på Åsa gravfält. Foto: Karl Ingvarson.

Åsa gravfält är skyddat som Natura 2000-område. Det består av tre torra och näringsfattiga betesmarker. Hagarna är öppna med spridda enar, träd och buskar. Här går kor, hästar och får på bete. Även norr och söder om Natura 2000-området finns flera fina betesmarker och fornlämningar som är värda ett besök. Särskilt Fröberga-området norr om Åsa är vackert med fin blomning och många fornlämningar. På hösten kan man hitta mycket stolt fjällskivling på denna del av åsen.

Backsippan blommar

I april månad börjar backsippan vanligtvis blomma, och framförallt är det i den östra betesfållan på Åsa gravfält som backsipporna breder ut sig. Detta är också den mest strövvänliga hagen tillsammans med Fröberga-området. Förutom backsippa finns många andra ovanliga kärlväxter, ängssvampar och insekter på åsen. Bland annat kan du hitta backtimjan, backsmörblomma, och dadelvaxskivling i hagarna. Området kring Åsa gravfält räknas som en av de viktigaste lokalerna i Södermanland för de ovanliga insekterna trumgräshoppa och svartfläckig blåvinge.

Fornlämningar

De flesta av de förhistoriska gravlämningarna syns som runda kullar. Men här finns även gravar som har markerats med resta stenar. Den mest uppmärksammade graven är den 33 meter långa skeppsformade graven vid Åsa. Den består av 45 resta stenar. Med tanke på de många gravarna i området kan man dra slutsatsen att delar av Selaön måste varit mycket tätt befolkat under vårt första årtusende. Intressant är att spekulera i Selaöns strategiska läge vid Mälaren. Avståndet till Birka är vattenvägen bara 2 mil.

Populärt bland fågelskådare

Vid Åsa gravfält och Fröberga har du vidsträckta vyer ner mot slätten. Bland fågelskådare är det populärt att stanna till här och titta efter sträckande fågel. Särskilt från slutet av augusti till mitten av oktober kan det under bra dagar passera en hel del rovfågel.

Bevarandeplan

Bevarandeplan finns i Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur.

Åsa gravfält, Skyddad natur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förParkering Parkering

Fakta

Text

Hitta hit

Kör över bron i Stallarholmen och håll därefter till vänster mot Överselö. Ta skyltad avtagsväg åt höger (Åsagravfältet 1). Fortsätt drygt 1 km och parkera vid kulturminnesskylten.

Kontakt

Reservatsförvaltningen, Naturvårdsenheten

Länsstyrelsen i Södermanlands län
611 86 Nyköping

Landshövding

Beatrice Ask

Besöksadress

Stora Torget 13

Postadress

611 86 Nyköping

Organisationsnummer

202100-2262

Följ oss