Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Naturvärdesöversikt - regionalt värdefulla områden för biologisk mångfald

Nu har vi en gemensam naturvärdesöversikt för Skåne. Naturvärdesöversikten 2022 (NVÖ) är ett aktuellt planeringsunderlag och en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. Naturvärdesöversikten är en viktig del i arbetet med en stärkt grön infrastruktur.

Den nya naturvärdesöversikten är en revidering av de två Skånska naturvårdsprogrammen som togs fram för Kristianstads län (1996) och Malmöhus län (1997).

Foto: Sanna Persson

Foto: Sanna Persson

Naturvärdesöversikt i webbformat

Naturvärdesöversikten presenteras här i webbformat på fyra olika sidor grupperat efter de skånska hörnen. De regionalt särskilt värdefulla områdena är klassade från 1-3. För varje kommun finns ett pdf-dokument med beskrivningar av områdena med klass 1-2. Här finns även en länk till inzoomad kommunkarta i karttjänsten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.Naturvärdesöversikt Skåne Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Genom att klicka på ett av områdena i kartan kommer du till aktuell beskrivning i pdf:dokumentet. I samma karttjänst finns även kompletterande områdesinformation kring till exempel riksintressen, grön infrastruktur och eventuella skyddsformer.

Länsstyrelsen tillhandahåller en karttjänst där Naturvärdesöversikten, Grön infrastruktur och skyddade områden visas. Naturvärdesöversikten finns även för nedladdning i Länsstyrelsernas Geodatakatalog. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skåne Nordost: Bromölla, Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Skåne Nordväst: Bjuv, Båstad, Höganäs, Helsingborg, Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga.

Skåne Sydost: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad

Skåne Sydväst: Burlöv, Eslöv, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund, Malmö, Skurup, Staffanstorp, Svedala, Trelleborg och Vellinge.

Ett regionalt planeringsunderlag för biologisk värdefulla områden

Det huvudsakliga syftet med revideringen är att få ett aktuellt och enhetligt underlag för Skåne som kan användas framför allt i tidiga skeden i fysisk planering men även som en översikt för övrig naturvårdsplanering. Översikten är ett regionalt planeringsunderlag och där bara de två högst värderade klasserna beskrivs. Klass 3 bedöms framför allt vara av kommunalt intresse och huvuddelen av dessa områden finns beskrivna i de kommunala naturvårdsdokumenten.

Så tog vi fram naturvärdesöversikten

Naturvårdsprogrammen för de båda länen Kristianstad och Malmöhus län togs fram i början av 1990-talet och har varit ett viktigt underlag för naturvårdsarbetet i Skåne. Dessa naturvårdsprogram omfattade även landskapsvärden, geologiska värden, rekreativa värden och kulturhistoriska värden kopplat till det gröna kulturarvet. I revideringen har vi utifrån en förstudie valt att fokusera på de biologiska värdena och därmed renodla de övriga värdeaspekterna i egna program för friluftsliv och landskapsvärden.

Revideringen har inte inneburit några fältbesök och bygger på befintligt kunskapsunderlag från länsstyrelsen, kommuner, skogsstyrelsen, region, artportalen och föreningar.

Bakgrund och metodik till Naturvärdesöversikten för Skåne 2022 (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Remissredogörelse för naturvärdesöversikten (tidigare kallad naturvårdsplan)

Förslaget har i samband med remissen (2021-09-15 till 2021-11-15) funnits tillgängligt via Länsstyrelsens hemsida som karttjänst med kartor och tillhörande beskrivningar, samt som en pdf fil som beskriver bakgrund och metodik. Det har även varit möjligt att lämna synpunkter via en synpunktskarta där det var möjligt att i kartan markera platser och avgränsningar med textkommentarer.

Remissyttranden för Naturvärdesöversikten (pdf) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss