Sociala medier

På våra sociala medier sprider vi information om myndigheten och vår verksamhet. Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, Instagram, YouTube, Twitter och LinkedIn. Det är viktigt att du som besöker våra sociala medier tar ansvar och följer våra förhållningsregler när du publicerar inlägg eller kommentarer.

Ärenden och diarieföring

Om du har något formellt ärende till myndigheten som ska behandlas, eller vill följa upp handläggningen av något ärende, ber vi dig att kontakta oss via telefon, e-post eller brev. Eftersom en myndighet är skyldig att spara vissa handlingar kan vissa inlägg diarieföras. Inlägg som är av tillfällig eller ringa karaktär kan vi däremot ta bort när de blir inaktuella.

Förhållningsregler

Tänk på att du ska hålla en god ton i kommentarerna på våra inlägg och känna ansvar för att dialogen inte övergår i kränkningar eller påhopp.

Vi ansvarar för att de kommentarer som finns på våra sociala kanaler håller en god ton och att alla känner sig välkomna att kommentera på inläggen. Vi förbehåller oss rätten att ta bort stötande, hatiska eller kränkande kommentarer. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som inte direkt anknyter till inlägg eller tidigare kommentarers innehåll. Vi förbehåller oss rätten att ta bort kommentarer som innehåller länkar där vi inte kan garantera innehållet.

Vi tar bort kommentarer som strider mot svensk lag, till exempel:

  • Hets mot folkgrupp
  • Olovliga våldsskildringar
  • Barnpornografi
  • Uppmaningar till brott eller annan brottslig verksamhet
  • Olovligt bruk av upphovsrättsligt skyddat material

Vi följer riktlinjerna för sociala medier uppsatta av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Hot och trakasserier kommer att polisanmälas.

Länsstyrelsen bedömer vad som ska tas bort

Det är länsstyrelsen som bedömer vilka inlägg och kommentarer som ska tas bort. Användare som vid upprepade tillfällen bryter mot riktlinjerna kan stängas av. Om en person stängs av gäller avstängningen i två månader, därefter hävs blockeringen. Om personen då fortsätter att inte följa reglerna kommer blockeringen att återupptas ytterligare i två månader, utan föregående varning.

Vi uppmanar alla användare på våra sociala medier att kontakta oss om kommentarer och inlägg som strider mot reglerna.

Personuppgifter

I Sverige och i alla EU-länder gäller dataskyddsförordningen. Förordningen stärker skyddet av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av oss på myndigheten, men också hos andra organisationer och företag.

Så hanterar vi dina person­uppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.