Formulär för ansökan om dispens från artskyddsförordningen

Du ansöker om dispens från artskyddsförordningen i formuläret här.

  1. Fyll i formuläret nedan.
  2. Bifoga nödvändiga dokument.
  3. Klicka på skicka. Du får en bekräftelse på din ansökan till den e-postadress du angett under sökande.

För att vi ska kunna hålla vår handläggningstid vill vi att du lämnar in en fullständig ansökan som är korrekt ifylld.

Ansökan om dispens från artskyddsförordningen
Alla fält markerade med * är obligatoriska att fylla i för att kunna skicka in formuläret.
SÖKANDE
UPPDRAGSGIVAREARTEN/ARTERNAS NAMN
Ange specifika arter, till exempel sydfladdermus. Det räcker alltså inte att bara ange fladdermöss.


FASTIGHET/-ER SOM BERÖRS AV ÅTGÄRDEN

Beskriv syftet med åtgärden
DISPENSER AVSEENDE 4-9 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (bilaga 1 och 2)
Finns det någon annan lämplig lösning * (obligatorisk)
Finns det någon annan lämplig lösning

FÖR DISPENSER AVSEENDE 4,5 OCH 7 §§ ARTSKYDDSFÖRORDNINGEN (enbart arter listade i bilaga 1)
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:
Dispens får endast ges om det inte finns någon annan lämplig lösning, inte försvårar upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus samt att dispensen behövs för något av nedanstående ändamål. Kryssa i vilket/vilka:


BILAGOR
Bifoga de dokument som krävs för att ansökan ska kunna handläggas.

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen

Max storlek 10 Mb. Är filen större kontakta länsstyrelsen.

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss