Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Transport av djur

När du transporterar levande djur ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande. Länsstyrelsen kontrollerar transporter av djur, allt från transport av sällskaps­djur i bil till större slakttransporter. Vi besiktigar även fordon som ska transportera djur.

Länsstyrelsen kan kontrollera din djurtransport när du exempelvis transporterar lantbruksdjur till slakteri, hästar till tävling, katten till kattvakten eller hunden till skogen för en långpromenad. Länsstyrelsen kontrollerar också att de transportörer som behöver det har transportörtillstånd och kompetensbevis och att handlingarna följer med transporten.

Besikta djurtransporter

Du som transporterar djur inom din ekonomiska verksamhet ska besiktiga ditt fordon hos Länsstyrelsen. I vissa fall kan även du som transporterar djur privat behöva besiktiga ditt fordon. Information om vad som är en ekonomisk verksamhet finns hos Skatteverket.

Ekonomisk verksamhet, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Vid en besiktning kontrollerar Länsstyrelsen bland annat att

 • inga skaderisker finns
 • transporten är hållbar och anpassad för det djurslag som ska transporteras
 • ventilationen är tillräcklig.

Uppehåll av besiktningar under sommaren

Från och med vecka 27 till och med vecka 32, den 3 juli till 11 augusti, utför inte Länsstyrelsen Skåne några besiktningar av djurtransporter.

Om du skickar in en begäran om transportbesiktning under denna tid kommer den hanteras så snart möjlighet finns igen. Har du ett akut behov av besiktning kan du vända dig till ett närliggande län.

Avgifter för besiktning

Vi tar ut en avgift för att göra en besiktning:

 • För behållare som kan flyttas mellan olika fordon är avgiften 1000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon, avsett att dras av lätt lastbil eller personbil, är avgiften 1500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3000 kronor.

Regler för transportörer och transport av olika djur

Hos Jordbruksverket hittar du information om vilka regler som gäller för transportörer och transporter av olika djurarter:

Djurtransportörer, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lantbruksdjur och hästar, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Hundar, katter och smådjur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Övriga djur, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Detta tittar vi på vid besiktningen

Det här är bra att ha kontrollerat i fordonet inför besiktningen:

 • Brandsläckare av erforderlig storlek.
 • Termometer i det utrymme som djuret befinner sig i.
 • Tillräcklig ventilation. Ventilationskraven varierar beroende på djurslaget som ska transporteras. För godkännande av transporter över 8h samt alla transporter av sällskapsdjur ska det finnas mekanisk ventilation (fläktar) eller AC. Dessa ska gå att starta vid kontrollen för att vara giltiga.
 • Skyltning fram och bak där det på engelska eller svenska framgår i text att det finns levande djur på bilen. Det finns inget krav på vilken färg skylten ska ha men texten ska vara lätt och tydlig att urskilja från avstånd.
 • Beredskapsplan - ett papper där det står var allt finns vid en olycka och hur djuren då ska hanteras. Syftet med beredskapsplanen är att det ska finnas information för bland annat räddningspersonal vid en olycka om hur de lättast hanterar djuren samt var saker som kan behövas finns i fordonet. Många väljer att sätta beredskapsplanen synligt i fordonet eller ha den i handskfacket i bilen. Om den sätts upp är det bra om den är inplastad. Telefonnummer till bärgare och räddningspersonal utomlands är bra att ha med i planen för egen del.
 • Att uppbindningsanordningar är i bra skick och inte utgörs av karbinhakar som är möjliga för djuren att komma åt.
 • Att golvet är i bra skick, utan håligheter och att rampens lutning inte överstiger 20 grader. Höga ramper ska vara försedda med tvärgående ribbor och sidoskydd.
 • Verktyg som gör det möjligt att lösgöra djur vid en olycka. Exempel på detta är kniv för uppbundna djur och avbitartång för djur i bur.
 • Om djuren ska transporteras i bur ska dessa finnas på plats och vara väl förankrade i fordonet. De ska även vara försedda med mjukt underlag för sällskapsdjur.
 • Att det finns tillräcklig fungerande belysning för att kontrollera djur på transporten när det är mörkt ute.
 • Om det finns spolhål i golvet på transporten ska dessa gå att täcka igen vid transport av djur för att inte utgöra en smittorisk.
 • Vid långa transporter ska det gå att transportera vatten och möjlighet att utfodra och vattna djuren.
 • Färgen på utsidan av taket kan vara avgörande för om fordonet kan godkännas för långa transporter (över 8 timmar). För att fordonet ska godkännas för transport över 8 timmar ska taket vara en ljus färg på utsidan, exempelvis vit, ljusgrå eller beige. Om ni har en djurtransport, till exempel B-kortsbil för häst, så är det vanligt att tillverkaren inte lackerar takets utsida i samma färg som bilen. Kontrollera gärna detta innan begäran av besiktning.

Kontakt

Länsstyrelsen Skåne

Dela sidan:

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss