Transport av djur

När djur transporteras ska det ske på ett säkert sätt och djuren får inte utsättas för skador eller lidande under transporten. Länsstyrelsen kontrollerar djurtransporter och besiktigar transportfordon med hänsyn till djurskyddslagstiftningen.

Grundläggande bestämmelser om hur levande djur ska transporteras finns i EU:s regelverk, djurskyddslagen och djurskyddsförordningen. Mer detaljerade bestämmelser finns i Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd.

Information om lantbruksdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om hästar och sällskapsdjur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Information om övriga djur hos Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Lagstiftningen reglerar bland annat hur transportfordonet ska vara utformat, temperaturkrav, vilka djur som får transporteras, hur länge de får transporteras, hur ofta och hur länge de ska få vila under längre transporter.

Transport av djur inom en ekonomisk verksamhet

Alla som transporterar djur inom en ekonomisk verksamhet inom EU ska ha transportörstillstånd utfärdat av en myndighet i sitt hemland. I Sverige är det Jordbruksverket som utfärdar transportörstillstånd.

Utöver transportörstillstånd kan du vid yrkesmässig transport inom ekonomisk verksamhet behöva söka tillstånd hos Transportstyrelsen.

Yrkestrafiktillstånd hos Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ansök om registrering för att få transportörstillstånd

Ansökan om registrering för att få transportörstillstånd gör du via en e-tjänst hos Jordbruksverket. Transportörer kan vara både juridiska personer (bolag) eller fysiska personer.

Avgifter för besiktning av transportfordon

Utöver registrering som transportör krävs också att det fordon som används är besiktigat och godkänt av Länsstyrelsen. För besiktning av fordon tas det ut en avgift.

 • För behållare (som kan flyttas mellan olika fordon) är avgiften 1 000 kronor.
 • För lätt lastbil, personbil och släpfordon som är avsett av dras av lätt lastbil eller personbil är avgiften 1 500 kronor.
 • För tung lastbil och släpfordon, avsett att dras av tung lastbil, är avgiften 3 000 kronor.

Krav på kompetens hos chaufför

Om det är hästar eller lantbruksdjur som transporteras måste chauffören också ha gått en utbildning och erhållit ett kompetensbevis. Om chauffören inte själv kan sköta djuren så ska en annan djurskötare med kompetensbevis följa med transporten.

Vid transport ska alltid transportörstillstånd, fordonsgodkännande och chaufförens och andra djurskötares kompetensbevis föras med transporten och kunna visas upp. Vid transporter över åtta timmar finns dessutom krav på att ytterligare dokument förs med.

Länsstyrelsen kontrollerar transporter

Vi utför kontroller av djurtransporter. Alla typer av djurtransporter kan komma att kontrolleras, allt från enstaka hundar i bil till större slakttransporter.

Se nedan vad Länsstyrelsen tittar på vid besiktningen och vad som är bra att ha kontrollerat i fordonet inför besiktningen:

 • Brandsläckare av erforderlig storlek.
 • Termometer i det utrymme som djuret befinner sig i.
 • Tillräcklig ventilation. Ventilationskraven varierar beroende på djurslaget som ska transporteras. För godkännande av transporter över 8h samt alla transporter av sällskapsdjur ska det finnas mekanisk ventilation (fläktar) eller AC. Dessa ska gå att starta vid kontrollen för att vara giltiga.
 • Skyltning fram och bak där det på engelska eller svenska framgår i text att det finns levande djur på bilen. Det finns inget krav på vilken färg skylten ska ha men texten ska vara lätt och tydlig att urskilja från avstånd.
 • Beredskapsplan, ett papper där det står var allt finns vid en olycka och hur djuren då ska hanteras.
 • Att uppbindningsanordningar är i bra skick och inte utgörs av karbinhakar som är möjliga för djuren att komma åt.
 • Att golvet är i bra skick, utan håligheter och att rampens lutning inte överstiger 20 grader. Höga ramper ska vara försedda med tvärgående ribbor och sidoskydd.
 • Verktyg som gör det möjligt att lösgöra djur vid en olycka. Exempel på detta är kniv för uppbundna djur och avbitartång för djur i bur.
 • Om djuren ska transporteras i bur ska dessa finnas på plats och vara väl förankrade i fordonet. De ska även vara försedda med mjukt underlag för sällskapsdjur.
 • Att det finns tillräcklig fungerande belysning för att kontrollera djur på transporten när det är mörkt ute.
 • Om det finns spolhål i golvet på transporten ska dessa gå att täcka igen vid transport av djur för att inte utgöra en smittorisk.
 • Vid långa transporter ska det gå att transportera vatten och möjlighet att utfodra och vattna djuren.
 • Färgen på utsidan av taket kan vara avgörande för om fordonet kan godkännas för långa transporter (över 8 timmar). För att fordonet ska godkännas för transport över 8 timmar ska taket vara en ljus färg på utsidan, exempelvis vit, ljusgrå eller beige. Om ni har en djurtransport, till exempel B-kortsbil för häst, så är det vanligt att tillverkaren inte lackerar takets utsida i samma färg som bilen. Kontrollera gärna detta innan begäran av besiktning.

Vill du få din transport besiktigad?

Fyll i och skicka in formuläret så kommer en handläggare/inspektör att kontakta dig för att boka en besiktning.

Tänk på att planera in din besiktning i god tid.

Mellan 12 juli 2021 och 6 augusti 2021 kommer Länsstyrelsen i Skåne inte utföra några transportbesiktningar med anledning av ledigheter. Om begäran av besiktning skickas in under denna tid hanteras de så snart möjlighet finns. Vid akuta fall kan du vända dig till ett närliggande län.


Företagsnamn eller förnamn och efternamn om privatperson

Är det en nybesiktning eller har Länsstyrelsen Skåne tidigare besiktigat transporten?
Är det en nybesiktning eller har Länsstyrelsen Skåne tidigare besiktigat transporten?


Kontakt

På Länsstyrelsen Skåne har vi en väg in. För att du ska komma rätt, ring vår växel eller mejla vår expedition.