Risk för vattenbrist i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2021 Länk till annan webbplats.

Omvärldsbevakning

En viktig del i vårt arbete är omvärldsbevakning. Ju mer information vi har kring utmaningarna kopplade till betaltjänster, desto bättre förutsättningar har vi för att skapa förändring och utveckling där det verkligen behövs.

Ett sätt att samla kunskap är genom enkäter till olika målgrupper. Vi har tagit fram en kort enkät som riktar sig brett till både privatpersoner, föreningar och företagare, se länk nedan. Enkäten är för dig som bor eller verkar i Skåne, och syftar till att undersöka tillgången till teknik och kunskap kring betaltjänster hos länets invånare. Vi skulle sätta stort värde på, om du har möjlighet att svara på enkäten. Ditt svar är anonymt.

Klicka här för att komma till enkäten Länk till annan webbplats.

Andra sätt att få kunskap i ämnet är intervjuer samt besök hos målgrupperna. Vi kommer gärna ut och berättar om vårt uppdrag, och lyssnar på hur olika grupper tycker att det fungerar, eller kanske inte fungerar, med betalningar i vardagen. Hör gärna av dig till oss om du vill berätta om dina erfarenheter, eller kanske vill att vi ska komma ut och träffa din förening eller liknande. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Nyhetsbrev

Länsstyrelsen ger ut ett nyhetsbrev med tips och information om vad som händer och sker inom grundläggande betaltjänster, både i Skåne och på ett nationellt plan.

Vill du prenumerera på vårt nyhetsbrev? Registrera din e-post via länken nedan.

Anmäl dig och börja prenumererar på vårt nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Så hanterar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev Betaltjänster sept 2022.pdf Pdf, 453 kB. 453 kB 2022-09-28 12.56
Nyhetsbrev Betaltjänster april 2022.pdf Pdf, 413.4 kB. 413.4 kB 2022-04-01 12.17
Nyhetsbrev Betaltjänster dec 2021.pdf Pdf, 533.4 kB. 533.4 kB 2021-12-22 08.47
Nyhetsbrev Betaltjänster sept 2021.pdf Pdf, 437.3 kB. 437.3 kB 2021-12-15 11.23
Nyhetsbrev Betaltjänster juli 2021.pdf Pdf, 478.9 kB. 478.9 kB 2021-08-10 16.12
Nyhetsbrev Betaltjänster maj 2021.pdf Pdf, 465 kB. 465 kB 2021-05-12 09.16
Nyhetsbrev Betaltjänster mars 2021.pdf Pdf, 491.8 kB. 491.8 kB 2021-03-22 16.12
Nyhetsbrev Betaltjänster jan 2021.pdf Pdf, 435.4 kB. 435.4 kB 2021-01-22 09.24

Funkabutiken - ett tryggt sätt att lära sig att handla digitalt

Tillsammans med Funka, som är experter på tillgänglighetsfrågor, har vi tagit fram en övningsplattform där man i en trygg miljö kan öva på att handla på nätet. Den är främst riktad till personer med kognitiva funktionsnedsättningar men passar till alla som är osäkra på att handla digitalt och som vill pröva sig fram på ett säkert sätt.

Övningsplattformen kallar vi för Funkabutiken. Den är uppbyggd med övningar och tävlingar och där finns information om både betalningar och säkerhet. Där finns även handledarmaterial och i början finns det en introduktionsfilm som ger en bra inblick. Länk till annan webbplats.

Vi fick finansiering för att ta fram Funkabutiken genom Post- och telestyrelsens innovationstävling.
Sprid gärna Funkabutiken vidare, den är fri att använda.

Den 6 oktober arrangerar Länsstyrelsen, i samverkan med Funka Nu AB, ett webbinarium om Funkabutiken. Webbinariet är en del av Innovationsveckan Länk till annan webbplats. och vänder sig till alla som vill veta mer om Funkabutiken. Presentation av Funkabutiken, bakgrunden till innovationsprojektet, förevisning av hur plattformen fungerar samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor. Du anmäler dig via vår kalendersida.

Informationsmaterial digitala betalningar

Under pandemin blev många människor isolerade i sina hem, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället. Detta ledde till ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna tog därför fram enkla manualer för Android och iPhone, som ett stöd i att bli mer digital.

Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish. Materialet kan både användas enskilt och som utbildningsmaterial för större grupper. Materialet finns tillgänglig nedan för nedladdning och utskrift. Vill du hellre ha ett tryckt exemplar går det bra att kontakta oss, så skickar vi det. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

1: Introduktion.

2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.

3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.

4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.

5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.

6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.

7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.

8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.

9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.

10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Ta betalt - för företag och föreningar

Det finns idag många olika slags betaltjänster för både kontanta och digitala betalningar. För ett litet företag eller en förening kan det vara svårt att veta vilka tjänster
som passar verksamheten bäst.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Lunicore Studentkonsultbolag tagit fram ett material där de vanligaste betaltjänsterna förklaras. Pdf, 308.1 kB.

Här hittar du en beslutsmodell där företagaren eller föreningen kan skriva in antal transaktioner per månad och få olika kostnadsförslag på tjänsten. Excel, 136.1 kB.

Den viktigaste lärdomen är att alla tjänsters kostnader i princip går att förhandla för den
enskilde kunden.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Kontakt