Grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar tillgången till grundläggande betaltjänster och arbetar med regionala stöd- och utvecklingsinsatser.

Grundläggande betaltjänster handlar om att alla personer ska kunna betala räkningar och ta ut kontanter oavsett var i landet man bor. Företag, föreningar och andra organisationer ska kunna sätta in sina dagskassor på bankkonton.

Bevakning av grundläggande betaltjänster

Länsstyrelsen bevakar om möjligheten att använda grundläggande betaltjänster är tillräcklig och motsvarar behoven i samhället. Vi har ett särskilt ansvar att undersöka hur situationen ser ut för äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Varje år redovisar vi resultaten i en rapport till regeringen.

Bevakning av grundläggande betaltjänster 2020 Pdf, 7.4 MB, öppnas i nytt fönster.

Nyhetsbrev

Vi kommer framöver att ge ut ett nyhetsbrev om vad som händer och sker i Skåne inom grundläggande betaltjänster.

Gå gärna in nedan och anmäl dig som prenumerant till nyhetsbrevet.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Nyhetsbrev Betaltjänster Skåne_nr 1 jan 2021.pdf Pdf, 435.4 kB. 435.4 kB 2021-01-22 09.24
Nyhetsbrev Betaltjänster Skåne_nr 2 mars 2021.pdf Pdf, 491.8 kB. 491.8 kB 2021-03-22 16.12
Nyhetsbrev Betaltjänster Skåne_nr 3 maj 2021.pdf Pdf, 465 kB. 465 kB 2021-05-12 09.16
Nyhetsbrev Betaltjänster Skåne_nr 4 juli 2021.pdf Pdf, 478.9 kB. 478.9 kB 2021-08-10 16.12

Vill du prova att handla på internet i en trygg miljö?

Nu har du chansen att prova hur det går till och att lära dig mer om e-handel, utan att riskera att något går fel.

Vi vet att det är många som sitter isolerade på grund av pandemin och då kan det vara till stor hjälp att kunna köpa varor och tjänster digitalt. Länsstyrelsen arbetar tillsammans med Funka Nu AB Länk till annan webbplats. för att skapa förutsättningar för att fler ska kunna lära sig hur det fungerar att handla på internet. Just nu utvecklar vi en plattform där du kan öva på att e-handla, samtidigt som du lär dig mer om olika sätt att betala på internet.

För att övningarna ska bli så bra som möjligt behöver vi hjälp att testa våra idéer under arbetets gång – vill du vara med? Vi söker dig som är nyfiken på e-handel. Det spelar ingen roll om du har handlat på internet förr eller om du aldrig har gjort det, alla är välkomna!

Testet tar ungefär en timme och genomförs på distans via dator eller andra digitala hjälpmedel.

Du är välkommen att ställa frågor eller anmäla dig till forskningsassistent Ewa Björk på Funka; ewa.bjork@funka.com

Här kan du läsa bakgrunden till projektet. Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsens kontaktperson för projektet är Catharina Hellström Engström, tel: 010-224 13 72 eller e-post: catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se

Informationsmaterial digitala betalningar

I en tid då många sitter isolerade hemma, med begränsade möjligheter att röra sig i samhället, ser Länsstyrelsen ett ökat behov av att kunna göra digitala betalningar via mobilen. För den som inte tidigare har använt sig av dessa tjänster kan det dock vara svårt att komma igång på egen hand. Länsstyrelserna har därför tagit fram enkla manualer för Android och iPhone.
Användaren guidas steg för steg genom processen att ladda ner och komma igång med BankID och Swish.

Kom igång! Grundläggande manualer på 13 olika språk

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2020-10-05 10.53
Arabiska_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 12.57
Dari_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Engelska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Farsi_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Finska_Iphone.pdf Pdf, 5.1 MB. 5.1 MB 2021-01-20 12.57
Franska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Kurmanji_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Ryska_Iphone.pdf Pdf, 5 MB. 5 MB 2021-01-20 12.57
Spanska_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Somali_Iphone.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 12.57
Thailandska_Iphone.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 12.57
Tigrinya_Iphone.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.03

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Svenskar_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2020-10-05 10.54
Engelska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-05-07 10.28
Arabiska_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Dari_Android.pdf Pdf, 5.4 MB. 5.4 MB 2021-01-20 13.02
Farsi_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Finska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Franska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Kurmanji_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Ryska_Android.pdf Pdf, 5.2 MB. 5.2 MB 2021-01-20 13.02
Spanska_Android.pdf Pdf, 5.3 MB. 5.3 MB 2021-01-20 13.02
Somaliska_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02
Thailandska_Android.pdf Pdf, 5.6 MB. 5.6 MB 2021-01-20 13.02
Tigrinya_Android.pdf Pdf, 5.5 MB. 5.5 MB 2021-01-20 13.02

Grundläggande informationsfilmer

Utbildning i digitala betaltjänster 1: Introduktion.


Utbildning i digitala betaltjänster 2: Kom igång med Apple-ID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 3: Kom igång med Google Play, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 4: Kom igång med Apple BankID, för dig med Iphone.


Utbildning i digitala betaltjänster 5: Kom igång med Android BankID, för dig med Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 6: Betala med mobilen, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 7: Blippa, betala med blipp, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 8: Säkerhet, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 9: Ladda ner/beställa Swish, för dig med Iphone eller Android.


Utbildning i digitala betaltjänster 10: Betala med Swish, för dig med Iphone och Android.

 

Filmerna har tagits fram genom ett samarbete i Kustlänsgruppen (Södermanland, Kalmar, Blekinge och Gotland).

Nästa steg! Fördjupning i kortbetalningar

För dig som vill lära dig mer om kortbetalning, internetbank och digitala betalningar finns nedanstående broschyr.
Den finns på 13 olika språk, baserat på de största språkgrupperna i Sverige just nu.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
SVENSKA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Arabiska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Dari_Betaltjanster.pdf Pdf, 1012.6 kB. 1012.6 kB 2021-01-25 08.55
Engelska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Farsi_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.2 MB. 1.2 MB 2021-01-25 08.55
Finska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Franska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Ryska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.4 MB. 1.4 MB 2021-01-25 08.55
Somaliska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1 MB. 1 MB 2021-01-25 08.55
Spanska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
Thaila_ndska_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.7 MB. 1.7 MB 2021-01-25 08.55
Kurmanji_Betaltjanster.pdf Pdf, 1.5 MB. 1.5 MB 2021-01-25 08.55
TIGRINJA_Betaltjanster.pdf Pdf, 1018.6 kB. 1018.6 kB 2021-01-25 08.55

Tillgänglighet till betaltjänster i Skåne. Enkätundersökning

Hur tycker du att det fungerar att betala och att ta betalt i samhället?

Använder du kontanter eller är du helt digital eller något mitt emellan? Vi vill gärna få reda på hur du som privatperson, företagare eller föreningsrepresentant klarar av att tekniskt betala räkningar, ta betalt för varor och tjänster och om det fungerar att lämna in dagskassor på bankkonto.

Här kommer du till enkäten om hur du tycker att det fungerar att betala och att ta betalt i samhället Länk till annan webbplats.

Du som svarar ska vara verksam i Skåne län och ditt svar är anonymt.

Med din hjälp får vi en bra bild av verkligheten och vilka utmaningarna är. Resultatet av enkäten kommer med i en nationell årsrapport som presenteras i november för Infrastrukturdepartementet.

Brukar du hjälpa en närstående?

Vi vet att många har ett digitalt utanförskap och därför är beroende av att någon närstående hjälper till vid betalningar. Brukar du hjälpa en närstående? Vi har gjort en enkät för att undersöka vilka problem och utmaningar som då kan uppstå.

Här kommer du till "Att hjälpa närstående med digitala betaltjänster" Länk till annan webbplats.

Ta betalt - för företag och föreningar

Det finns idag många olika slags betaltjänster för både kontanta och digitala betalningar. För ett litet företag eller en förening kan det vara svårt att veta vilka tjänster
som passar verksamheten bäst.

Länsstyrelsen Skåne har tillsammans med Lunicore Studentkonsultbolag tagit fram ett material där de vanligaste betaltjänsterna förklaras. Pdf, 308.1 kB.

Här hittar du en beslutsmodell där företagaren eller föreningen kan skriva in antal transaktioner per månad och få olika kostnadsförslag på tjänsten. Excel, 136.1 kB.

Den viktigaste lärdomen är att alla tjänsters kostnader i princip går att förhandla för den
enskilde kunden.

Länsstyrelsens stöd- och utvecklingsinsatser

Länsstyrelsen arbetar tillsammans med kommuner, företag, föreningar och andra parter för att bedöma om det finns behov av statliga insatser för betaltjänster. Länsstyrelsen kan till exempel ge stöd till betaltjänstombud där man kan betala räkningar, ta ut pengar eller lämna in dagskassor. Det handlar ofta om orter och områden på landsbygden där det inte går att lösa tillgången till grundläggande betaltjänster på något annat sätt. Vanligtvis är det lokala handlare som ställer upp och agerar betaltjänstombud.

På många ställen genomför Länsstyrelsen även utvecklingsinsatser. Det kan till exempel vara informationsprojekt för att hjälpa människor att använda digitala betaltjänstlösningar.

Tjänster som erbjuder möjligheten att ta ut kontanter, betala räkningar eller sätta in dagskassor. Vissa ombud erbjuder samtliga tre tjänster och andra erbjuder någon eller några av dem.

Ofta är det lokala handlare eller bensinstationer som är betaltjänstombud. Men även andra aktörer som exempelvis intresseföreningar kan ansöka om att bli betaltjänstombud. Om du vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Ett betaltjänstombud kan få ersättning för de kostnader som uppstår i samband med installation och drift av betaltjänsten. Exempel på kostnader som kan täckas är utrusning, installation och utbildning, support och utbytesservice, om- och tillbyggnad samt el, internet och larm. Det är nettokostnader som ersätts, alltså skillnaden mellan kostnader och intäkter för ombuden.

Om du är intresserad av att bli betaltjänstombud och vill veta vilka möjligheter till stöd som finns, kontakta oss på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen i Dalarnas län samordnar arbetet

Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samordna myndighetens arbete med grundläggande betaltjänster, och vara stöd till övriga länsstyrelser. Länsstyrelsen i Dalarnas län ansvarar till exempel för att sammanställa och redovisa länsstyrelsernas bevakning i den årliga rapporten.

Lagändring i två steg

Riksdagen sa i november 2019 ja till regeringens förslag om att banker och andra kreditinstitut ska säkra tillgången till uttagsautomater och platser för dagskasseinsättning över hela landet. Syftet är att bevara möjligheten att kunna betala med kontanter, särskilt för grupper som har svårt att använda andra betalningssätt. Förslaget gäller banker med en inlåning från allmänheten på över 70 miljarder kronor. Post-och telestyrelsen ska enligt regeringens förslag övervaka att bankerna uppfyller kraven om att erbjuda kontanttjänsterna. Det handlar bland annat om antal, placering, öppettider och avgifter. Om en bank inte uppfyller sina skyldigheter ska Finansinspektionen kunna ingripa genom att besluta om en sanktionsavgift.

Lagändringarna började gälla den 1 januari 2020 respektive den 1 januari 2021.

Skyldighet för kreditinstitut att tillhandahålla kontanttjänster på riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt