Ystads sandskog

Naturreservatet Ystads sandskog ligger omedelbart öster om Ystad. Det långsmala reservatet sträcker sig nästan 4 km längs med havet söder om kustvägen. Längst i öster har Nybroån sitt utlopp. Sandstranden är välbesökt för bad och sol under sommarmånaderna men används också flitigt som strövområde. Sydkustleden passerar genom Ystad sandskog, en cykelled som börjar på Österlen och slutar i nordvästra Skåne på sin väg utmed Skånes kust.

Planterad tallskog

Sandskogen domineras av tall som planterades under 1800-talet för att stoppa den sandflykt som ställde till med stora bekymmer i området. Idag återstår endast mindre partier med rörlig sand.

Fossila stranddyner

Tallskogen växer på fossila sanddyner som i sin tur täcker geologiskt intressanta strandvallar som byggdes upp under Littorinatiden (för 4000 - 7000 år sedan). På den tiden var klimatet mildare än nu och havsytan stod högre. Mellan Ystad och Nybroån ligger sammanlagt tio strandvallar parallellt med kusten.

Blåbär och orkidéer

Vegetationen i sandskogen är mager med lingon, blåbär, ljung och kruståtel, men på fuktigare delar kan man med lite tur få se den ovanliga kärrviolen eller orkidéerna tvåblad eller korallrot. Vid sandstränderna växer arter som marviol och saltarv.

Djurliv

Djurlivet i området är rikt med många häckande fåglar. De grunda sandbankarna vid kusten är fiskrika och betydelsefulla för fågellivet, inte minst för förbisträckande flyttfåglar. Under sommaren kan man se olika tärnor, som småtärna och kentsk tärna, flyga längs med strandlinjen.

Friluftsliv

Genom reservatet går både Sydkustleden för cykel och Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 1) för vandring. Skåneleden knyter dessutom ihop de båda reservaten Ystads Sandskog och Norra Sandskogen Länk till annan webbplats.. I det senare finns mer friluftslivsmöjligheter. Det är även möjligt att promenera längs stranden. Stranden i området är en populär badstrand som är välbesökt under sommaren. Det råder hund- och ridförbud på stranden under perioden 1 april till och med 30 september. Utmed väg 9 som går längs med reservatsgränsen finns parkeringsplatser och busshållplatser.

Welcome to Ystad sandskog. The pinewoods east of Ystad were planted in the 19th century, with a view to halting the shifting of sand that was a major problem in the area. Similar problems existed elsewhere in Scania (Skåne), and everywhere the cause was the same: the original woods and forests had been cut down, and wherever the soil was put to intensive use gaps would develop, giving the wind a chance to grab hold of the sand.

The pines themselves and meagre vegetation such as wavy hair-grass, lingonberries, bilberries, and heather predominate in today's nature reserve. With a bit of luck, however, the visitor who looks in places where the soil is comparatively wet, may discover the rare marsh violet and two kinds of orchids, the common twayblade and coral-root. The fauna is abundant, especially around the old river-bed, with plenty of breeding birds.

The Ystad Sandwood (Ystad Sandskog) was formed as a nature reserve in 1989. The main purpose of turning the wood into a reserve was to preserve the character of the area, where sand dunes are partly overgrown with pines. The area forms part of the EU ecological network of protected areas, Natura 2000.

From time to time, powerful under-water currents form along this coast. Take special care in, and after, windy weather! Stay close to the beach if you go swimming, and keep an eye on other swimmers!

Foto: Joel Jansson

Kontakt

Andrea Nowag
kommunekolog, Ystads kommun

E-post andrea.nowag@ystad.se

Telefon 0411-57 73 53

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • ha hund okopplad
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil utanför anvisade platser
 • förtöja eller ankra båt utanför anvisade platser
 • cykla utanför anvisade stigar och vägar
 • åka vattenskidor eller windsurfa närmare stranden än 100 m
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. borra, spränga, mejsla, gräva, schakta, muddra, utfylla eller tippa

2. framföra motorfordon annat än på särskilt anvisade vägar och platser

3. ställa upp motorfordon, husvagn, husbil, släpvagn eller dylikt annat än på särskilt anvisade platser

4. tälta

5. förtöja eller ankra båt annat än på anvisade platser

6. varaktigt lägga upp båtar på stranden

7. framföra cykel annat än på anvisad väg, stig eller plats

8. rida annat än på anvisad väg, stig eller plats

9. medföra okopplad hund eller annat lösgående husdjur

10. anbringa tavla, skylt, inskrift, affisch eller därmed jämförlig anordning

11. göra upp eld annat än på iordningsställd och anvisad plats

12. gräva upp, plocka eller bryta buskar, ris, örter, mossor eller lavar

13. bedriva tångtäkt eller avlägsna tång från dyner

14. anordna motortävling, skyttetävling, orienteringstävling, båttävling eller träning därför

15. åka vattenskidor eller windsurfa närmare stranden än 100 m

16. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller dylikt

Serviceinformation

 • Bad/badplats Bad/badplats
 • Cykelled Cykelled
 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Vandringsled Vandringsled

Kontakt

Fakta

Bildat: 1989

Storlek: 140 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Ystads kommun

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta mig


Småtärnan behöver fria strandområden att häcka på och grunda sandbankar för sitt födosök efter småfisk. Den kan ibland ses flyga längs med stranden i reservatet.
Illustration: Katarina Månsson