Risk för skogsbrand i Skåne länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Norra Sandskogen

Norra Sandskogen är ett kommunalt naturreservat i Ystad kommun. Reservatet ligger strax öster om Ystad tätort och består huvudsakligen av tallklädda sanddyner. Norra Sandskogen är till följd av sitt tätortsnära läge ett av Ystadbornas viktigaste rekreationsområden.

Planterad skog på sanddyner

Tallskogen i Norra Sandskogen har sitt ursprung i det tidiga 1800-talet. För att förhindra sandflykt i området planterades de bara sanddynerna med framförallt tall. Idag hyser sandskogen även inslag av lövträd, främst ek och björk. Markvegetationen domineras av styva gräs och ris, men här och var växer ljung, lingon och blåbär. Vitsippa, svalört, ögonpyrola och liljekonvalj finns också i reservatet.

Insekter och skalbaggar

Norra Sandskogen hyser en rik insektsfauna med bland annat många sällsynta skalbaggsarter. Det relativt milda kustklimatet och närheten till kontinenten kan vara två av anledningarna till det artrika insektslivet. De många insekterna lockar i sin tur till sig en mängd insektsätande fåglar.

Fågelliv

Över 200 fågelarter har observerats i Norra Sandskogen. Vanligast är lövsångare och bofink, men här förekommer även flera hackspettsarter, som spillkråka, gröngöling och större hackspett. I en damm i skogskanten häckar även Ystads kommunfågel gråhakedoppingen.

Friluftsliv

I detta tätortsnära naturreservat finns flera motionsslingor i varierande längd. Stigar markerade "stig för alla" är framkomliga även för rullstolsburna och gående med barnvagn. Se karta över stigarna i foldern "Norra Sandskogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.". Det finns även en tillgänglighetsanpassad spång och brygga vid naturskolan Marietorp längst ut i öster. Dessa kan nyttjas av allmänheten när naturskolan inte har någon verksamhet, normalt efter kl 16. Viss verksamhet även sommartid.

Genom reservatet går även en ridstig om du vill ta dig runt området på hästryggen. I Norra Sandskogen finns det flertalet enklare rastplatser att ta en paus vid. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Det finns parkeringsmöjligheter intill området och Ystad station ligger cirka 2 km västerut. I det angränsande naturreservatet Ystads Sandskog Länk till annan webbplats. går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 1) som kommer norr ifrån och fortsätter österut längs kusten.

Tallskog. Foto: Mostphotos

Tallskog. Foto: Mostphotos

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • medföra okopplad hund 1 mars - 20 augusti samt hela året i markerade mations- och ridspår
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida utanför anvisade ridstigar
 • cykla i motions- eller ridspår

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning

2. gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildningar

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

4. gräva upp växter eller plocka växter till försäljning

5. avverka träd där skötselplanen anger fri utveckling

6. avsiktligt störa djurlivet eller klättra i träd med fågelbon

7. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer

8. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

9. tälta eller sätta upp husvagn, husbil eller motsvarande

10. göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser

11. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars -20 augusti, samt hela året i markerade motions- och ridspår

12. rida annat än på anvisade ridstigar

13. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning

14. cykla i motions- eller ridspår

15. framföra motorfordon på annat än bilväg

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förRidled Ridled
 • Ikon förStig Stig

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 208 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Ystads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Ljung.

Illustration: Martin Holmer


Ljung hittar du i de öppna, magra markerna, både på torra och fuktiga ställen. Förr var den en vanlig syn i Skånes vidsträckta betesmarker, de så kallade ljunghedarna. I dessa skoglösa trakter var ljungen viktig som bränsle och rötterna användes vid korgtillverkning. Då som nu är ljungen uppskattad av biodlarna eftersom den producerar mycket nektar till honungen.

Kontakt

Andrea Nowag
kommunekolog, Ystads kommun

E-post andrea.nowag@ystad.se

Telefon 0411-57 73 53

Kontakt

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss