Norra Sandskogen

Foto: Mostphotos

Norra Sandskogen är ett kommunalt naturreservat i Ystad kommun. Reservatet ligger strax öster om Ystad tätort och består huvudsakligen av tallklädda sanddyner. Norra Sandskogen är till följd av sitt tätortsnära läge ett av Ystadbornas viktigaste rekreationsområden.

Planterad skog på sanddyner

Tallskogen i Norra Sandskogen har sitt ursprung i det tidiga 1800-talet. För att förhindra sandflykt i området planterades de bara sanddynerna med framförallt tall. Idag hyser sandskogen även inslag av lövträd, främst ek och björk. Markvegetationen domineras av styva gräs och ris, men här och var växer ljung, lingon och blåbär. Vitsippa, svalört, ögonpyrola och liljekonvalj finns också i reservatet.

Insekter och skalbaggar

Norra Sandskogen hyser en rik insektsfauna med bland annat många sällsynta skalbaggsarter. Det relativt milda kustklimatet och närheten till kontinenten kan vara två av anledningarna till det artrika insektslivet. De många insekterna lockar i sin tur till sig en mängd insektsätande fåglar.

Fågelliv

Över 200 fågelarter har observerats i Norra Sandskogen. Vanligast är lövsångare och bofink, men här förekommer även flera hackspettsarter, som spillkråka, gröngöling och större hackspett. I en damm i skogskanten häckar även Ystads kommunfågel gråhakedoppingen.

Tillgänglighet

I reservatet finns flera olika markerade promenadslingor varav några är anpassade för rullstol och barnvagn. Det finns även en ridled och ett antal mindre rastplatser.

Gråhakedopping. Foto: Mostphotos

Kontakt

Andrea Nowag
kommunekolog, Ystads kommun

E-post andrea.nowag@ystad.se

Telefon 0411-57 73 53

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten. Här är det bland annat förbjudet att

 • medföra okopplad hund under perioden 1 mars - 20 augusti samt hela året i markerade mations- och ridspår
 • elda utanför anvisade platser
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • rida utanför anvisade ridstigar
 • cykla i motions- eller ridspår
Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt eller liknande anordning

2. gräva eller på annat sätt skada fasta naturföremål eller ytbildningar

3. bryta kvistar, fälla eller på annat sätt skada levande eller döda träd och buskar

4. gräva upp växter eller plocka växter till försäljning

5. avverka träd där skötselplanen anger fri utveckling

6. avsiktligt störa djurlivet eller klättra i träd med fågelbon

7. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer

8. uppföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål

9. tälta eller sätta upp husvagn, husbil eller motsvarande

10. göra upp eld, annat än på iordningställda eldplatser

11. medföra ej kopplad hund under tiden 1 mars -20 augusti, samt hela året i markerade motions- och ridspår

12. rida annat än på anvisade ridstigar

13. på ett störande sätt använda radio, musikinstrument eller annan ljudanläggning

14. cykla i motions- eller ridspår

15. framföra motorfordon på annat än bilväg

Serviceinformation

 • Informationstavla Informationstavla
 • Parkering Parkering
 • Rastplats Rastplats
 • Ridled Ridled
 • Stig Stig

Kontakt

Fakta

Bildat: 2007

Storlek: 208 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Ystads kommun

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta mig

Spillkråka. Katarina Månsson


Spillkråkan är lika stor som en kråka och är Europas överlägset största hackspett. Den trivs i gamla skogar med mycket död ved. Varje år hackar den ut ett nytt bohål. De övergivna bohålorna blir ofta bon åt andra djur, som kattuggla och skogsduva. Spillkråkan kan knappast förväxlas med någon annan art. Den mycket starka sången som låter kly-kly-kly och trumningarna som påminner om kulsprutesalvor kan höras på långt avstånd.
Illustration: Katarina Månsson

Mer information

Ystads kommuns webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

InformationsskyltPDF

Beslut & skötselplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.