Sandhammaren

Sandhammarens mäktiga sanddyner byggs ständigt på med ny sand. Sanden förs hit med havsströmmarna från Löderup och Hagestad, där stränderna i stället krymper. Innanför de öppna dynerna finns tallskog som planterades på 1800-talet som skydd mot sandflykt. Här finns också vindpinad, krypande ekskog, så kallad krattskog, som under försommaren bjuder på ett överflöd av liljekonvalj. Under vår och höst passerar många flyttfåglar Sandhammaren, något som lockar hit många fågelskådare. På sommaren är det istället sol, bad och promenader som drar.

Sand i ständig rörelse

Längs kusten löper en öppen sandstrand, som sommartid lockar till sol och bad. Stränderna längs sydöstra Skåne lever dock i ständig förändring. Vid stormigt väder utsätts Kåsebergaåsen – mellan Hammars backar och Löderup – för kraftig erosion. Havet har på senare år tagit mer än 200 meter strand vid Löderups strandbad och i Hagestads naturreservat Länk till annan webbplats.. Sanden förs sedan av de kustnära strömmarna österut, bort mot Sandhammaren som därmed ständigt växer.

Mer än bara sand i reservaten

Innanför stranden i Hagestad ligger öppna dynområden, ljung- och gräshedar, skogar och kärrmarker. De högsta dynerna finner man längs stranden öster om Tyge å som rinner genom reservatet. Stora delar av området är täckta av planterad tallskog som blandats upp med ek, björk och andra lövträd.

Ekkrattskog

Här vid kusten finns ekar med ett speciellt växtsätt. De är lågvuxna, mångstammiga, krypande och knotiga. Floran i ekskogen, som också kallas krattskog, domineras av liljekonvalj som på vissa ställen helt kan täcka marken.

Ett rikt djurliv

Området rymmer en mängd småfåglar. Här häckar många småfåglar i lövskogen och på de öppna markerna ska man hålla utkik efter den sällsynta fältpiplärkan. Under höst och vår passerar sträckande sjöfågel och ofta rastar även stora mängder småfåglar som trastar, sångare och flugsnappare. Sandödlan kan man hitta i de varma sandblottorna.

Hagestad och Sandhammaren är det enda större skogsområdet i sydöstligaste Skåne och har ett rikt djurliv med älg, rådjur, kanin och ekorre.

Friluftsliv

I Sandhammaren finns små promenadstigar, men det går även att ströva fritt i skog, dyner och på stranden. Stranden är populär bland badgäster och sträcker sig långt utanför reservatets gränser åt båda hållen. I mitten av reservatet finns Sandhammarens fyr. Guidade turer är möjliga. Det finns rastplatser i området och parkeringsplatser längs huvudvägen som går genom reservatet. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Sandhammaren som ligger cirka 1 km norrut.

Sandhammaren är ett av flera naturreservat som ligger utmed Skånes sydkust. Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) passerar genom Sandhammaren och erbjuder en längre vandring.

Along Skåne's south-east coast, between Löderup and Mälarhusen, lies one of the largest and most valuable coastal dune areas in the country. The area is mostly protected by the reserves Hagestad, Hagestad Järarna, Backåkra and Sandhammaren.

Sand in Constant Motion

An open sandy beach runs along the coast, which attracts swimmers and sunbathers in summer. The beaches along the coast of south-east Skåne are, however, in a state of constant change. In stormy weather the ridge Kåsebergaåsen – between Hammars Backar and Löderup – is subject to serious erosion. In recent year, the sea has reclaimed more than 200 metres of beach at Löderups Strandbad and in Hagestad Nature Reserve. The sand is then carried east by the coastal currents, towards Sandhammaren which is thus constantly expanding.

The Reserve is More than Just Sand

Inland of the beach at Hagestad, there is an area of open dunes, heather and grass heath, woodlands and carrs. The highest dunes can be found along the beach to the east of the stream Tyge Å that runs through the reserve. Large parts of the area are covered with planted Scots pine that are mixed in with oak, birch and other broad-leaved trees.

Oak Heath Woodland

Here by the coast grows oaks with a special growth pattern. They are low-growing, multi-trunked, creeping and knotty. The flora of this type of oak woodland is dominated by Lily of the Valley, which, in certain places, can cover all of the ground.

Rich Fauna

The area contains a large number of small birds. Many small birds nest in the broad-leaved woodland, and keep a look-out on the open ground for the rare Tawny Pipit. In autumn and spring migrating sea-birds pass through here and large numbers of small birds such as thrushes, song birds and flycatchers often stop to rest. The sand lizard can be found in the warm areas of exposed sand.

Hagestad and Sandhammaren constitute the only large area of woodlands in south-east Skåne and have a rich fauna which includes moose, roe deer, rabbits and squirrels.

Other Reserves Along the Coast

Other reserves or nature conservation areas along this stretch of coast are Hammars Backar-Kåseberga, Ystad Strandskog and Mälarhusen

Sandhammarens breda strand sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Sandhammarens breda strand sett från ovan. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • rida, förutom inom en 25 meter bred zon närmast vattenlinjen 1 september-30 april
 • beträda inhägnade områden med tillträdesförbud
 • ha hund okopplad
 • elda
 • tälta
 • ställa upp husvagn/husbil
 • störa omgivningen
 • varaktigt lägga upp båtar på stranden

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. borra, spränga, mejsla, gräva, schakta, muddra, utfylla eller tippa

2. gräva upp växter eller plocka växter för avsalu

3. tälta eller ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

4. göra upp eld

5. framföra motordrivet fordon annat än på härför anvisad väg eller plats

6. parkera annat än på särskilt anvisade platser

7. avsiktligt störa djurlivet undantaget fisket

8. på ett störande sätt använda radio, bandspelare, musikinstrument eller liknande

9. rida inom området utom inom en 25 meter bred zon närmast vattenlinjen under tiden den 1 september - den 30 april

10. varaktigt lägga upp båtar på stranden

11. medföra ej kopplad hund

12. avlägsna tång från strandplan och dyner

13. beträda inhägnade områden med tillträdesförbud

14. anbringa tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

15. samla insekter.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förBad/badplats Bad/badplats
 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRast-/vindskydd Rast-/vindskydd
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1987

Storlek: 530 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering vid stranden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.23113, E 14.11436

Parkering Östra Backavägen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.23270, E 14.11185

Hitta mig

Fältpiplärka.

Illustration: Martin Holmer


Fältpiplärkan är en slank, sandfärgad fågel som bara lever i de öppna sandiga markerna i sydöstra Skåne. Den har sitt bo direkt på marken i skydd av en tuva. Du kan se den springande snappa upp insekter och spindlar i den bara sanden eller från den lågvuxna vegetationen. Under vår och sommar kanske du hör hanen sjunga från en upphöjd plats i området. En lösspringande hund kan förstöra hela årets häckning så håll hundar kopplade!

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss