Hagestad-Järarna

Naturreservatet Hagestad-Järarna gränsar till de båda större reservaten Sandhammaren och Hagestad. De tre reservaten är alla del av ett av Sveriges största kustdynsområden och hyser ett intressant växt- och djurliv.

Äldre sanddyner och ljunghedar

En gång i tiden bestod Hagestad-Järarna huvudsakligen av öppna sanddyner och ljunghedar. För att förhindra sandflykt, som kunde göra stor skada på närliggande åkermark, började man att plantera tall för att binda sanden. Efter att beteshävden upphört i området ökade igenväxningen ytterligare.

Sandens myllrande liv

Många specialiserade och ovanliga djur och växter är knutna till de öppna sandmarkerna. Om inte djur eller människor rör runt i marken börjar den att växa igen och viktiga livsmiljöer försvinner. Än idag täcks stora delar av Hagestad-Järarna av en gles tallskog, men under senare år har en del planterad tallskog avverkats till förmån för öppna sandytor och ekskog.

Fjärilar och fåglar

I reservatets öppna marker trivs en mängd olika fjärilsarter. Bland de rödlistade arterna kan till exempel violettkantad guldvinge, ängsmetallvinge och rödbrunt gräsfly nämnas. Tidigare har även de mycket ovanliga arterna prydlig lövmätare och mottmätare noterats i reservatet.

Hagestad-Järarna och de intilliggande reservaten hyser även ett rikt fågelliv. I reservatet förekommer bland annat törnskata, mindre hackspett och stjärtmes. I området häckar rariteter som nattskärra och fältpiplärka.

Friluftsliv

Här saknas markerade stigar, men det är möjligt att ströva fritt genom den glesa tallskogen och kanske spana på det fina fågel- och fjärilslivet. I de angränsande reservaten Hagestad Länk till annan webbplats. och Sandhammaren Länk till annan webbplats. finns rastplatser, samt parkering och toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Sandhammaren som ligger i norra delen av reservatet.

Hagestad-Järarna är ett av flera naturreservat som ligger utmed kusten i denna trakt. Genom reservaten går Skåneleden (SL4 Österlen, etapp 2 och 3) som är det självklara vandringsalternativet för en längre vandring. Tänk på att visa hänsyn till betesdjuren.

Tallskog. Foto: Per Carlsson

Tallskog. Foto: Per Carlsson

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

  • ha hund okopplad
  • elda utanför anvisade platser
  • tälta
  • ställa upp husvagn/husbil
  • rida utanför anvisade ridstigar

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. sätta upp tavla, plakat, affisch, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning,

2. spränga, gräva, borra, måla eller på annat sätt skada stenar, block, hällar eller terrängformer,

3. utföra någon form av anläggning eller ställa upp för reservatet främmande föremål,

4. använda ljudanläggning på ett störande sätt,

5. tälta, ställa upp husvagn, campingbil eller motsvarande

6. göra upp eld annat än på för ändamålet anvisade platser,

7. framföra motordrivet fordon annat än på allmän väg samt väg som är upplåten för ändamålet,

8. parkera annat än på för ändamålet anvisad plats,

9. medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur

10. rida på stigar och i terrängen annat än på för ändamålet upplåtna ridstigar.

Vidare är det förbjudet att utan Länsstyrelsens tillstånd:

11. fånga och bortföra eller samla in insekter eller andra djur med dödande fällor, eller på annat sätt skada djurlivet eller deras livsmiljö

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 2011

Storlek: 79 hektar

Kommun: Ystad

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.23270, E 14.11185

Hitta mig

Fältpiplärka.

Illustration: Martin Holmer


Fältpiplärkan är en slank, sandfärgad fågel som bara lever i de öppna sandiga markerna i sydöstra Skåne. Den har sitt bo direkt på marken i skydd av en tuva. Du kan se den springande snappa upp insekter och spindlar i den bara sanden eller från den lågvuxna vegetationen. Under vår och sommar kanske du hör hanen sjunga från en upphöjd plats i området. En lösspringande hund kan förstöra hela årets häckning så håll hundar kopplade!

Mer information

Skåneledens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss