Skanörs ljung

Skanörs ljung är en av Europas största fukthedar. För 150 år sedan täcktes stora delar av Falsterbohalvön av detta hedlandskap. Fina höstdagar samlas många flyttfåglar här. Då svävar rovfåglarna fritt i de varma luftströmmar som bildas över ljungheden.

Från ekskog till hed

Mer än halva Falsterbohalvön var ljunghed för 150 år sedan. Ekskogarna som tidigare fanns höggs ned redan under medeltiden. Då var behovet av ved och virke stort. Efter hundratals år av bete växte hedlandskapet fram. Det enda som återstår av de vidsträckta hedarna idag är Skanörs ljung. En påminnelse om hur människan och betesdjuren har format landskapet på Falsterbohalvön.

En av Europas största fukthedar

Skanörs ljung är en av Europas största fukthedar. Ute på heden finns en mosaik av våta och torra områden. Bland ljung och klockljung finns sällsynta växter som klockgentiana och ljungögontröst. Men här kan du också se den köttätande växten småsileshår. Fåglar som återkommande häckar här är ängspiplärka, sånglärka, tofsvipa och buskskvätta.

Betesdjur och naturvårdsbränning

En ljunghed måste skötas för att inte växa igen. Ute på heden går nötboskap som ser till att heden hålls öppen. När våren kommer bränns mindre områden för att förnya ljungen.

Viktig rastplats för flyttfåglar

Söder och norr om heden finns strandängar som också ingår i naturreservatet Skanörs ljung. Ängsnäset är strandängsområdet i söder. Det är ett värdefullt häckningsområde. Men här rastar också flyttande vadarfåglar. För att ge de häckande fåglarna lugn och ro är det beträdnadsförbud på Änganäset 1 april - 15 juli. Exempel på fåglar som häckar i strandängarna är skärfläcka, småtärna och större strandpipare.

Tallar i raka led

I naturreservatet Skanörs ljung finns även tallskog. Tallarna planterades under 1930-talet för att förhindra sandflykt. På vissa ställen kan man se att tallarna står i tydliga, raka led.

Friluftsliv

Skanörs ljung är en vidsträckt ljunghed ute på Falsterbonäset. Du kommer in i naturreservatet när du har passerat Falsterbokanalen. Skanörs ljung sträcker sig från kusten i norr och vidare ned till Änganäset och kusten i söder. Falsterbovägen (väg 100) som går mellan Vellinge och Skanör går rakt genom reservatet. Skåneleden går utmed hela Falsterbohalvöns kust och passerar genom reservatet både i norr och söder. Mellan Skåneleden i norr och söder går en förbindelseled tvärs igenom den öppna ljungheden. Om du går här en varm höstdag har du stora chanser att se många rovfåglar. De flyger i cirklar i den uppåtgående varma luften som bildas på heden. Betesdjur ser till att heden hålls öppen och inte växer igen. Det finns flera parkeringar utmed väg 100. En av dem har en toalett. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Närmaste busshållplats är Skanör Haga och ligger strax väster om reservatet.

Tänk på att Änganäset har beträdnadsförbud - förbjudet att besöka - under vår och sommar för att fåglarna inte ska överge sina ungar!

Skanörs ljung är ett av nio naturreservat kring Falsterbohalvön. I området finns det bra friluftslivsmöjligheter med bland annat vandring, fågelskådning och bad. Skåneleden (SL5 Öresund, etapp 20 och 21) tar dig runt hela halvön. Tänk på att reservaten har olika föreskrifter, så kolla vad som är tillåtet just där du är.

A wide sky above flowering heather. The air full of raptors circling higher and higher in the air before gliding out across the sea. A spectacle that attracts birdwatchers from near and far in early autumn.

More than half of the Falsterbo Peninsula was open heathland 150 years ago. The original oak forest was cut down in the Middle Ages to provide fuel and timber. Today, only Skanörs Ljung Nature Reserve remains as a reminder of how humans have shaped the landscape on the peninsula.

Out on the heath, which is one of the largest wet heaths in Europe, you find a mosaic of wet and dry areas. Rare species such as marsh gentian, common slender eyebright and oblong-leaved sundew, an insectivorous plant, grow among common heather and bell heather. Heaths must be managed so as not to become overgrown. Grazing cattle keep the heath open, and in spring, smaller areas are burned to rejuvenate the heather.

The nature reserve also protects coastal meadows on both sides of the peninsula. Ängsnäset, a wetland area to the south, is a valuable breeding site as well as a resting place for migrating waders. Access to this area is prohibited between 1 April and 15 July, to ensure that the wet grassland birds can breed undisturbed.

Klockljung. Foto: Maria Sandell

Klockljung. Foto: Maria Sandell

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom området gäller särskilda bestämmelser och inskränkningar i allemansrätten.

Här är det bland annat förbjudet att:

 • vara i området "Ängsnäset" mellan 1 april - 15 juli
 • campa
 • skada sand- eller grusavlagringar
 • plocka eller gräva upp växter
 • kitesurfa, vindsurfa och framföra vattenfarkost enligt kartbilagorna 1a-1f.

Karta över Änganäsets beträdnadsförbud, Skanörs ljung Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Kartbilagorna 1a-1f med förbud mot vattenfarkoster, vind- och kitesurfing, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Du kan läsa de fullständiga föreskrifterna i den utfällbara boxen nedan.

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

- att skada områdets sand- och grusavlagringar

- att ändra områdets dräneringsförhållanden

- att campa

- att uppställa husvagn

- att plantera eller så växter

- att utan förvaltarens tillstånd plocka eller uppgräva växter

- Till skydd för fågellivet skall beträdnadsförbud under tiden den 1 april-15 juli gälla inom ett område vid "Ängsnäset" (från befintlig markväg ut till ca 100 m söder om den nybildade sandreveln) som utmärkts på karta. Förbudet gäller dock ej kommunal eller statlig tjänsteman i tjänsteärende samt arrendatorer.

Karta över Änganäsets beträdnadsförbud, Skanörs ljung Pdf, 3.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Observera att naturreservatet Skanörs ljung delvis ligger inom ett större naturreservat, Falsterbohalvöns havsområde, där även nedanstående föreskrifter gäller. De kursiverade föreskrifterna är de som berör Skanörs ljung rent geografiskt:

Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:

1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits med röd eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f, samt under tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd färg,

2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som angivits med röd skraffering eller heltäckande röd färg på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i de områden som angivits med blårutig markering eller grön skraffering på bifogade kartor, bilagorna 1a-1f,

4. köra eller sjösätta vattenskoter, jetski eller motsvarande farkost annat än i allmän farled. Föreskriften utgör inget hinder för sjösättning av vattenskoter eller jetski i Skanörs hamn för kortaste väg mot den allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 eller sjösättning i Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS 1988:5.

Kartbilagorna 1a-1f med förbud mot vattenfarkoster, vind- och kitesurfing, Falsterbohalvöns havsområde Pdf, 2.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

 • Ikon förInformationstavla Informationstavla
 • Ikon förKollektivtrafik Kollektivtrafik
 • Ikon förParkering Parkering
 • Ikon förRastplats Rastplats
 • Ikon förToalett Toalett
 • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Bildat: 1969

Storlek: 581 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat och Natura 2000

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering i väster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.397667, E 12.866778

Parkering längs väg 100 (Falsterbovägen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.405389, E 12.891694

Parkering 2 längs väg 100 (Falsterbovägen) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.407472, E 12.887778

Hitta mig

Buskskvätta.

Illustration: Katarina Månsson


Buskskvättan är en knubbig liten fågel med orange hals och bröst. Du ser den troligen när den sitter i toppen av en buske och liksom klipper med stjärten. Den sjunger ofta nattetid. När ungarna blivit flygfärdiga kan du se hela familjen sitta tillsammans i någon buske. Ungarna är inte helt självständiga förrän efter 1 månad. Boet läggs väl dolt i en grästuva på marken. En lös hund kan därför lätt förstöra häckningen, så håll din hund kopplad!

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss