Gavelsbjer

Omgivet av intensivt odlad slättbygd reser sig den 25 meter höga moränkullen Gavelsbjer. Från toppen har man en vidsträckt utsikt över Söderslätts flacka landskap. Granne med reservatet ligger Arriesjön-Risebjärs strövområde Länk till annan webbplats. och naturreservat med ytterligare vandringsstigar, rastplatser och parkering.

Tillflyktsort i jordbrukslandskapet

På Söderslätts bördiga jordar dominerar det storskaliga jordbruket. Små impediment, som åkerholmar och märgelgravar, utgör därför viktiga tillflyktsorter för de växter och djur som inte har någon plats i det rationella jordbruket. Trots Gavelsbjers ringa storlek så rymmer reservatet en fin torrängsflora, med arter som praktnejlika och backsippa. Växtlivet lockar i sin tur till sig en mängd fjärilar och bland annat har ängsmetallvinge, mindre blåvinge samt bredbrämad och sexfläckig bastardsvärmare observerats.

Från grustäkt till betesmark

Gavelsbjers naturreservat bildades 1956 för att förhindra att kullen skulle användas som grustäkt. Flera andra moränkullar i området har blivit åtgångna av grustäkter. Östra sidan av Gavelsbjer har varit utsatt för täktverksamhet, men denna avbröts och täkten återställdes. Idag går betesdjur på kullen och deras tramp har bildat tydliga stigar och terrasseringar på de branta sluttningarna. Följer man någon av stigarna upp till toppen får man en vidsträckt utsikt över slättlandskapet och dess byar.

Friluftsliv

Att besöka detta lilla reservat innebär troligtvis att du får bestiga denna kulle. Väl uppe finns det en rastplats och fin utsikt. Tänk på att ta med ditt skräp hem. Håll utkik efter backsippan som blommar på våren och praktnejlika som blommar lite senare under sommaren. Några hundra meter öster om Gavelsbjer ligger Arriesjöns strövområde Länk till annan webbplats. där det finns mer möjligheter för friluftsliv med markerade vandrings- och ridstigar, grillplatser och hinderbana. Parkeringsplatser finns i anslutning till båda områdena och närmaste busshållplats är Arrie skola som ligger några hundra meter väster om reservatet.

Moränkullen Gavelsbjer. Foto: Alex Regnér

Moränkullen Gavelsbjer. Foto: Alex Regnér

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Inom naturreservatet Gavelsbjer finns inga föreskrifter som berör allmänheten. Tänk på att andra lagar och författningar fortfarande gäller, exempelvis allemansrätten eller terrängkörningslagen.

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förParkering Parkering
  • Ikon förRastplats Rastplats

Fakta

Bildat: 1956

Storlek: 4 hektar

Kommun: Vellinge

Förvaltare: Länsstyrelsen Skåne

Skyddstyp: Naturreservat

Hitta hit

Gå, cykla, åk kollektivt eller ta bilen hit. Karta och vägbeskrivning via Google maps eller koordinater (WGS84).

Parkering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
N 55.519528, E 13.092583

Hitta mig

Mindre blåvinge.

Illustration: Katarina Månsson


Mindre blåvinge är en liten fjäril med bruna vingar, där hanens ser blåpudrade ut. Du hittar den i de öppna och blomrika markerna med gott om den gula ärtväxten getväppling. Larverna växer upp i dessa blommor och pysslas om av myror. Du kan se fjärilarna flyga mellan blommorna från mitten av maj till slutet av juli.

Mer information

Informationsskylt Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Beslut & skötselplan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. på Naturvårdsverkets webbplats. Klicka på reservatets namn i rutan till vänster. Välj fliken ”Dokumentation” i popup-rutan.

Kontakt

Naturvårdsenheten

För frågor om områdesskötsel och kontakt med förvaltaren.

Naturprövningsenheten

För åtgärder och aktiviteter som kräver tillstånd eller dispens.

Telefontider (båda enheterna): måndag och fredag kl. 13-15, tisdag och onsdag kl. 9.30-11.30.

Felanmälan i naturreservatet

Landshövding

Anneli Hulthén

Besöksadress

Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad eller Södergatan 5, Malmö

Postadress

205 15 Malmö

Organisationsnummer

202100-2346

Följ oss